Trwa ładowanie...
d13a8ae
espi

ED INVEST S.A. - Kupno akcji emitenta przez członka zarządu (19/2010)

ED INVEST S.A. - Kupno akcji emitenta przez członka zarządu (19/2010)

Share
d13a8ae
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 19 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-23
Skrócona nazwa emitenta
ED INVEST S.A.
Temat
Kupno akcji emitenta przez członka zarządu
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd Ed invest S.A. ("Spółka") przekazuje otrzymane 23 grudnia 2010 r. zawiadomienie członka zarządu o zawartych , w dniach 14-22 grudnia 2010 r., transakcjach kupna akcji Spółki, w trakcje sesji zwykłych, których suma przekroczyła równowartość 5 000 EUR.Poniżej tabela opisująca zawarte transakcje:14.12.2010 832 6,30 5 241,60 1 313,3215.12.2010 578 6,40 3 699,20 927,6516.12.2010 445 6,64 2 954,80 740,6317.12.2010 455 6,55 2 980,25 748,1120.12.2010 550 6,30 3 465,00 868,2022.12.2010 283 6,32 1 788,56 448,16suma 3 143 20 129,41 5 046,07Podstawa szczegółowa: zgodnie z §2 ust. 4 RMF, z 15 listopada 2005 r., w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych. (Dz.U. nr 229/2005, poz 1950)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

| | | ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ED INVEST S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-982 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bora Komorowskiego | | 35 lok 218 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-23 Zofia EgierskaJerzy DyrczMaria Kamecka Kiszkiel Prezes ZarząduWiceprezes ZarząduProkurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d13a8ae

Podziel się opinią

Share
d13a8ae
d13a8ae