Trwa ładowanie...
d206oh6
espi
15-03-2013 07:20

ED INVEST S.A. - Raport roczny R 2012

ED INVEST S.A. - Raport roczny R 2012

Share
d206oh6
WYBRANE DANE FINANSOWE w tys. w tys. EUR
2012 2011 2012 2011
Przychody ze sprzedaży 21 705 45 224 5 201 10 923
Zysk (strata) z działalności operacyjnej 690 9 701 165 2 343
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 1 050 10 051 252 2 428
Zysk (strata) netto z działalności kontynuowanej 833 9 098 200 2 198
Zysk (strata) netto 833 9 098 200 2 198
Środki pieniężne netto z działalności operacyjnej -13 808 4 788 -3 308 1 156
Środki pieniężne netto wykorzystane w działalności inwestycyjnej 5 -60 1 -14
Środki pieniężne netto z działalności finansowej -6 236 -3 032 -1 494 -732
Zmiana netto stanu środków pieniężnych i ich ekwiwalentów -20 039 1 696 -4 801 410
Aktywa 75 229 76 020 18 401 17 212
Zobowiązania długoterminowe 4 100 3 726 1 003 844
Zobowiązania krótkoterminowe 23 954 23 036 5 859 5 216
Kapitał własny 47 175 49 258 11 539 11 152
Kapitał podstawowy 635 635 155 144
Liczba akcji 12 705 054 12 705 054 12 705 054 12 705 054
Zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,07 0,72 0,02 0,17
Rozwodniony zysk (strata) na jedną akcję zwykłą (w PLN / EUR) 0,07 0,72 0,02 0,17
Wartość księgowa na jedną akcję (w PLN / EUR) 3,79 3,88 0,93 0,88
Zadeklarowana lub wypłacona dywidenda na jedną akcję (w PLN / EUR) - 0,15 - 0,03
Raport powinien zostać przekazany Komisji Nadzoru Finansowego, spółce prowadzącej rynek regulowany oraz do publicznej wiadomości za pośrednictwem agencji informacyjnej zgodnie z przepisami prawa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

ZAWARTOŚĆ RAPORTU
Raport roczny powinien zawierać składniki i informacje zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? (Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 lit. b i art. 61 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. ? (t. jedn. Dz. U. z 2009, Nr 185, poz. 1439, z późn. zm.) lub odpowiednio zgodnie z art. 56 ust. 1 pkt 2 i ust. 6 tej ustawy
Plik Opis
list Prezesa do akcjonariuszy.pdf List Prezesa do akcjonariuszy
sprawozdanie finansowe.pdf Sprawozdanie finansowe 2012
roczne sprawozdanie zarządu.pdf Sprawozdanie Zarządu z działalności w 2012
oświadczenie ład korporacyjny.pdf Oświadczenie o stosowaniu zasad ładu korporacyjnego 2012
opinia i raport niezależnego biegłego rewidenta.pdf Opinia i raport biegłego rewidenta z badania sprawozdania za 2012

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

INFORMACJA O KOREKCIE RAPORTU
Skorygowany raportem bieżącym nr z dnia o treści:
Plik Opis

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d206oh6

| | FALSE | skorygowany | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport roczny R | 2012 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | (rok) | | | | | |
| | (zgodnie z § 82 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. ? Dz. U. Nr 33, poz. 259, z późn. zm.) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | dla | emitentów papierów wartościowych prowadzących działalność wytwórczą, budowlaną, handlową lub usługową | | | | | | | | | | | | |
| | | | za rok obrotowy | 2012 | obejmujący okres | od 2012-01-01 do 2012-12-31 | | | | | | | | | |
| | zawierający sprawozdanie finansowe według | MSR/MSSF | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | w walucie | zł | | | | | | |
| | | | | | | | data przekazania: | 2013-03-15 | | | | | | | |
| | | ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | |
| | | ED INVEST S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg klasyfikacji GPW w Warszawie) | | | | | | | | | | | |
| | | 03-982 | | Warszawa | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | |
| | | Bora Komorowskiego | | 35 lok 218 | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | |
| | | 525-19-68-486 | | 012820030 | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | |
| | (podmiot uprawniony do badania) | | | | | | | | | | | | | | |

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Zofia Egierska Prezes Zarządu
2013-03-15 Jerzy Dyrcz Wiceprezes Zarządu
2013-03-15 Marek Uzdowski Wiceprezes Zarządu
2013-03-15 Zbigniew Wasilewski Wiceprezes Zarządu

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-03-15 Barbara Banasiewicz Główna Księgowa

WYBRANE DANE FINANSOWE
ZAWARTOŚĆ RAPORTU
KOREKTA RAPORTU
STRONA TYTUŁOWA
PODPISY WSZYSTKICH CZŁONKÓW ZARZĄDU
PODPIS OSOBY, KTÓREJ POWIERZONO PROWADZENIE KSIĄG RACHUNKOWYCH

d206oh6
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d206oh6
d206oh6