Trwa ładowanie...
d49z0p3
espi
21-12-2011 12:53

ED INVEST S.A. - Skup akcji własnych ? pierwsza transakcja odkupu akcji własnych (40/2011)

ED INVEST S.A. - Skup akcji własnych ? pierwsza transakcja odkupu akcji własnych (40/2011)

Share
d49z0p3

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 40 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-12-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ED INVEST S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Skup akcji własnych ? pierwsza transakcja odkupu akcji własnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Na podstawie komunikatu otrzymanego od Domu Maklerskiego Copernicus Securities SA ("Copernicus") Zarząd ED invest SA ("Spółka") informuje, że dziś w transakcji pakietowej na Giełdzie Papierów Wartościowych odkupił 50.000 akcji Spółki od DM Copernicus, który pośredniczy w skupie akcji własnych ED invest. Transakcja rozliczona zostanie 27 grudnia 2011 r. Skup realizowany jest zgodnie z warunkami określonymi w: a) W uchwale nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 4 lipca 2011 w sprawie upoważnienia Zarządu do nabycia akcji własnych przez Spółkę, w powiązaniu z uchwałą nr 4 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia z dnia 25 października 2011r. zmieniającą Uchwałę lipcową (RB nr 21/2011, RB nr 31/2011), b) w Porozumieniu w sprawie pośrednictwa Domu Maklerskiego Copernicus Securities SA w skupie akcji własnych Spółki, zawartego 2 sierpnia 2011r (RB nr 25/2011), aneksowanego 4 listopada 2011 (RB nr 33/2011) c) z zachowaniem obowiązujących przepisów prawa oraz uchwał organów statutowych Spółki. Spółka
dokonała: 1) odkupu od Copernicusa 1 pakietu liczącego 50.000 akcji. Jest to pierwsza transakcja odkupu. Wcześniej Spółka nie posiadała akcji własnych; 2) Średnia jednostkowa cena nabycia wynosiła 2,60 pln za sztukę. 3) Wartość nominalna jednej akcji wynosi 5 groszy, a łączna wartość nominalna nabytych akcji to 2.500 pln. 4) Akcje dają prawo do 50.000 głosów na Walnym Zgromadzeniu. 5) Nabyte akcje stanowią 0,39% kapitału zakładowego i taki sam odsetek głosów na Walnym Zgromadzeniu. Trwający skup akcji ED invest S.A. prowadzony na zlecenie Spółki, na rachunek Copernicusa, obejmuje skup do 350.000 akcji po cenie mieszczącej się w widełkach 0,05 pln do 7,50 pln. Skup ma się zakończyć do 30 sierpnia 2012 r., o ile wcześniej nie zostaną wyczerpane środki przeznaczone na pokrycie kosztów związanych ze skupem. Stworzony na ten cel kapitał rezerwowy wynosił 2.500.000 pln. Nabyte przez Spółkę akcje własne mogą zostać przeznaczone w szczególności do dalszej odsprzedaży, bezpośredniej i/lub pośredniej, do wymiany lub w
inny sposób rozdysponowane przez Zarząd Spółki, po zasięgnięciu opinii Rady Nadzorczej, z uwzględnieniem potrzeb wynikających z prowadzonej działalności. Podstawa szczegółowa § 5 ust.1 pkt 6 w powiązaniu z § 12 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 Nr 33, poz. 259 z późn. zm.). | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49z0p3

| | | ED INVEST SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ED INVEST S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 03-982 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Bora Komorowskiego | | 35 lok 218 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 525-19-68-486 | | 012820030 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-21 Zofia Egierska Jerzy Dyrcz Barbara Banasiewicz Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d49z0p3
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d49z0p3
d49z0p3