Trwa ładowanie...
d201tow

EFH - Zbycie udziałów/akcji w spółkach zależnych. (61/2014)

EFH - Zbycie udziałów/akcji w spółkach zależnych. (61/2014)

Share
d201tow

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 61 | / | 2014 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-14 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | EFH | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zbycie udziałów/akcji w spółkach zależnych. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd spółki pod firmą Europejski Fundusz Hipoteczny Spółka Akcyjna (dalej "Spółka"), niniejszym informuje, iż w dniu wczorajszym tj. w dniu 13 grudnia 2014 r. Spółka zawarła następujące umowy zbycia udziałów/akcji w spółkach zależnych: 1)Umowa zbycia udziałów w spółce Andros sp. z o.o. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 13 grudnia 2014 roku Spółka zawarła Umowę Datio in Solutum (Przeniesienia Udziałów w Zamian za Zwolnienie z Długu Dłużnika), na podstawie której Spółka zbyła na rzecz spółki pod firmą Quasar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (?Nabywca?) wszystkie swoje udziały w spółce zależnej Andros sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy było zwolnienie Spółki z długu (datio in solutum) przez Nabywcę. Spółka z chwilą podpisania ww. umowy zbyła na rzecz Nabywcy 80.915 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki Andros sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej udziałów wynoszącej 4.045.750,00 złotych. 2)Umowa
zbycia akcji w Talty S.A. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 13 grudnia 2014 roku Spółka zawarła Umowę Datio in Solutum (Przeniesienia Udziałów w Zamian za Zwolnienie z Długu Dłużnika), na podstawie której Spółka na zbyła rzecz spółki pod firmą Quasar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (?Nabywca?) wszystkie swoje akcje w spółce zależnej Talty S.A. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy było zwolnienie Spółki z długu (datio in solutum) przez Nabywcę. Spółka z chwilą podpisania ww. umowy zbyła na rzecz Nabywcy 100.000 akcji, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki Talty S.A. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 10,00 zł każda akcja i łącznej wartości nominalnej akcji wynoszącej 1000.000,00 złotych. 3)Umowa zbycia udziałów w spółce Mazury Lakes Resort sp. z o.o. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 13 grudnia 2014 roku Spółka zawarła Umowę Datio in Solutum (Przeniesienia Udziałów w Zamian za Zwolnienie z Długu Dłużnika), na podstawie której Spółka zbyła na rzecz spółki pod firmą Quasar sp. z
o.o. z siedzibą w Warszawie (?Nabywca?) wszystkie swoje udziały w spółce zależnej Mazury Lakes Resort z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy było zwolnienie Spółki z długu (datio in solutum) przez Nabywcę. Spółka z chwilą podpisania ww. umowy zbyła na rzecz Nabywcy 21.209 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki Mazury Lakes Resort sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 1000,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej udziałów wynoszącej 21.209.000,00 złotycUmowa zbycia udziałów w spółce Malbork Hotel sp. z o.o. Zarząd Spółki informuje, iż w dniu 13 grudnia 2014 roku Spółka zawarła Umowę Datio in Solutum (Przeniesienia Udziałów w Zamian za Zwolnienie z Długu Dłużnika), na podstawie której Spółka zbyła na rzecz spółki działającej pod firmą Quasar sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (?Nabywca?) wszystkie swoje udziały w spółce zależnej Malbork Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie. Przedmiotem umowy było zwolnienie Spółki z długu (datio in solutum) przez
Nabywcę. Spółka z chwilą podpisania ww. umowy zbyła na rzecz Nabywcy 192.900 udziałów, stanowiących 100 % kapitału zakładowego spółki Malbork Hotel sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, o wartości nominalnej 50,00 zł każdy udział i łącznej wartości nominalnej udziałów wynoszącej 9.645.000,00 złotych. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż wraz ze zbyciem udziałów/akcji w spółkach zależnych, o których mowa powyżej doszło do pośredniego zbycia wszystkich udziałów w spółkach EFH Hospitality Management sp. z o.o. oraz Hotel Król Kazimierz Catering sp. z o.o. których jedynym udziałowcem posiadającym 100 % udziałów w kapitale zakładowym jest spółka Hotel Malbork sp. z o.o. Przyczyną zawarcia powyższych umów zbycia udziałów w podmiotach zależnych jest realizacja kolejnego etapu działań restrukturyzacyjnych Spółki, podjętych w celu zaspokojenia wierzycieli Spółki. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d201tow

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | EFH | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 02-952 | | Warszawa | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Wiertnicza | | 107 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (0 22) 651 63 34 | | (0 22) 842 27 91 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | efh@efh.com.pl | | www.efh.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 5221001153 | | 010721536 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-12-14 Paweł Paluchowski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d201tow

Podziel się opinią

Share
d201tow
d201tow