Trwa ładowanie...
d2tdtod
espi

EFH - Zmiany w składzie Zarządu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. (77/2012)

EFH - Zmiany w składzie Zarządu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. (77/2012)
Share
d2tdtod

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 77 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EFH | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiany w składzie Zarządu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. ("Spółka") niniejszym informuje, iż w dniu 7 listopada 2012 r. Pan Wiesław Migut złożył rezygnację z pełnienia funkcji Prezesa Zarządu Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. Rada Nadzorcza Europejskiego Funduszu Hipotecznego S.A. wyraziła podziękowanie Panu Wiesławowi Migutowi za kilkumiesięczną pracę dla Spółki i jednocześnie w dniu 7 listopada 2012 r. powołała w skład Zarządu: 1. Pana Tadeusza Bieniaka, powierzając mu funkcję Prezesa Zarządu 2. Pana Michała Barczaka, powierzając mu funkcję Wiceprezesa Zarządu W składzie Zarządu Spółki pozostaje Pan Michał Tober, powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu w dniu 12 lipca 2012 r. Pan Tadeusz Bieniak ukończył Wydział Elektroniki Politechniki Warszawskiej, jest także absolwentem MBA Gdańskiej Fundacji Kształcenia Menedżerów i Uniwersytetu Rotterdamskiego. Przez blisko 10 lat był pracownikiem naukowym w Instytucie Łączności. Posiada bogate, wieloletnie doświadczenie w spółkach z różnych branż ? był m.in.
dyrektorem handlowym w spółce Qumak Secom S.A. notowanej na GPW, Członkiem Zarządu, Dyrektorem Generalnym, a następnie Wiceprezesem i Przewodniczącym Rady Nadzorczej Lumena S.A., Pełnomocnikiem Zarządu Grupy JW Projan S.A. do spraw Inwestycji oraz Prezesem Zarządu ISM Eurocenter S.A. Pan Michał Barczak jest absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego w Gdańsku (kierunek Turystyka i Rekreacja), ukończył także studia podyplomowe w Harvard Business School w Warszawie. Z branżą hotelową związany od ponad 30 lat. Rozpoczynał karierę w hotelach Novotel Olsztyn, Mrongovia i Merkury Orbis Poznań. Współpracował przy wielu projektach hotelowych w całej Polsce, m.in.: Baltic SPA i Baltic Park Hotel w Kołobrzegu, Hampton by Hilton we Wrocławiu i Świnoujściu, Velaves Hotel we Władysławowie i Mistral Sport Hotel w Gniewinie. Przez ponad 13 lat pełnił funkcję Wiceprezesa Zarządu i Dyrektora Generalnego Hotelu Bryza w Juracie. Ostatnio Prezes Zarządu i Dyrektor Generalny Sobienie Królewskie Golf and Country Club. Zgodnie ze
złożonymi oświadczeniami Pan Tadeusz Bieniak oraz Pan Michał Barczak nie prowadzą działalności konkurencyjnych w stosunku do działalności Spółki oraz nie są wspólnikami w konkurencyjnych spółkach cywilnych lub spółkach osobowych, bądź członkami organów spółek kapitałowych lub organów jakichkolwiek innych konkurencyjnych osób prawnych. Pan Tadeusz Bieniak oraz Pan Michał Barczak nie figurują w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS, nie pełnią ani nie pełnili w przeszłości funkcji w organach zarządzających lub nadzorczych w jakimkolwiek podmiocie, który w okresie ich kadencji został postawiony w stan upadłości lub likwidacji. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 21 i 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz. U. z 2009 r. Nr 33, poz. 259). |
| | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EUROPEJSKI FUNDUSZ HIPOTECZNY SA
(pełna nazwa emitenta)
EFH Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-952 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Wiertnicza 107
(ulica) (numer)
(0 22) 651 63 34 (0 22) 842 27 91
(telefon) (fax)
efh@efh.com.pl www.efh.com.pl
(e-mail) (www)
5221001153 010721536
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Michał Tober Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2tdtod

Podziel się opinią

Share
d2tdtod
d2tdtod