Trwa ładowanie...
d26p0gz

EFICOM - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (40/2014) - EBI

EFICOM - Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych (40/2014)

Share
d26p0gz

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 40 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-05 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EFICOM S.A. z siedzibą w Warszawie informuje, że w dniu 4 grudnia 2014 roku otrzymał zawiadomienia od pani Anny Katarzyny Nietyksza (pełniącej funkcję Prezesa Zarządu) w trybie art. 69 ust. 2 Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych oraz w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi, że w dniu 2 grudnia 2014 roku dokonała zakupu 175 000 akcji zwykłych na okaziciela spółki EFICOM S.A. Transakcja odbyła się w ramach oferty prywatnej akcji serii G. Cena za akcję, po której został dokonany zakup wyniosła 1,21 PLN. Nabycie akcji nastąpiło poza rynkiem NewConnect, a łączna wartość transakcji wyniosła ok. 211 750,00 PLN. Pani Anna Katarzyna Nietyksza przed dokonaniem transakcji posiadała akcje Emitenta w liczbie 1 482 611 akcji Emitenta co stanowi 19,86% kapitału akcyjnego i daje prawo do 1 482 611 głosów podczas WZA stanowiących
19,86% głosów na WZA. Obecnie Pani Anna Katarzyna Nietyksza posiada 1 657 611 akcji Emitenta co stanowi 19,67% kapitału akcyjnego i daje prawo do 1 657 611 głosów podczas WZA stanowiących 19,67% głosów na WZA (pod warunkiem rejestracji podwyższenia kapitału w KRS). Podstawa prawna: §3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu ?Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect?. Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie ? informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26p0gz

| | | | | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | Raport bieżący nr | | 10 | | | 2012 | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Data sporządzenia: | | 2012-01-19 | | | (telefon) | | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | null | | | (NIP)
| | (REGON) | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | TPSA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Temat | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Spłata finansowania. | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | Treść raportu: | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | | | | | |
| (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Na podstawie art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych z dnia 29 lipca 2005 roku (Dz. U. z 2005 r. nr 184, poz. 1539 ze zm.) Zarząd Telekomunikacji Polskiej S.A. (?TP S.A", "Spółka") informuje, że w dniu 18 stycznia 2012 roku TP S.A. dokonała spłaty krótkoterminowego finansowania udzielonego przez France Telecom w dniu 12 stycznia 2012 roku, o którym Spółka informowała w raporcie bieżącym 7/2012. Celem udzielonego finansowania, które wyniosło 550 milionów EUR, było umożliwienie natychmiastowej realizacji rozliczeń TP S.A. z DPTG i uniknięcie wpływu na kurs walutowy. W wyniku powyższej spłaty, płynność TP S.A. jest nadal stabilna i nie wymaga żadnego dodatkowego finansowania w najbliższej przyszłości. | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Anna Katarzyna Nietyksza Prezes Zarządu
Krzysztof Kaczorowski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d26p0gz

Podziel się opinią

Share
d26p0gz
d26p0gz