Trwa ładowanie...
d42gsyk
d42gsyk
espi

EFIX DM - Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem na walnym zgromadzeniu w wyniku rejest ...

EFIX DM - Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem na walnym zgromadzeniu w wyniku rejestracji kapitału zakładowego - korekta (7/2015)
Share
d42gsyk

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-26 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EFIX DM | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o zmianie udziału w głosach ogółem na walnym zgromadzeniu w wyniku rejestracji kapitału zakładowego - korekta | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Inne uregulowania | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna: art. 70 w związku z art.69 ust.2 pkt 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Zarząd Spółki EFIX Dom Maklerski S.A. poniżej przekazuje skorygowany raport bieżący. W raporcie 6/2015 wkradł się błąd pisarski w podanej wysokości kapitału zakładowego. Pozostała treść raportu pozostaje bez zmian: Zarząd EFIX Dom Maklerski S.A. (Spółka) informuje, że dnia 26 marca 2015 roku otrzymał zawiadomienie od Pana Tomasza Koreckiego i Pana Marka Żywickiego, przekazane na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego sytemu obrotu oraz o spółkach publicznych. Osoby te poinformowały, że w wyniku zarejestrowania w dniu 24 marca 2015 roku przez Sąd Rejonowy Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy KRS, kapitału zakładowego w kwocie 8.723.000 PLN, uległ zmianie ich
udział w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Pan Tomasz Korecki i Pan Marek Żywicki zmienili dotychczas posiadany udział ponad 33% ogólnej liczby głosów o co najmniej 1% ogólnej liczby głosów (art.69 ust.2 pkt 2 ?ustawy o ofercie??). Przed rejestracją Pan Tomasz Korecki posiadał 368.084 sztuk akcji Spółki co stanowiło 46,46% udziału w kapitale, dających 717.084 liczby głosów na WZA i stanowiło 48,54% udziału w głosach na WZA. Po rejestracji Pan Tomasz Korecki posiada nadal 368.084 sztuk akcji Spółki co stanowi 42,20% udziału w kapitale, dających 717.084 liczby głosów na WZA i stanowi 46,05% udziału w głosach na WZA. Przed rejestracją Pan Marek Żywicki posiadał 313.316 sztuk akcji Spółki co stanowiło 39,55% udziału w kapitale, dających 623.816 liczby głosów na WZA i stanowiło 42,23% udziału w głosach na WZA. Po rejestracji Pan Marek Żywicki posiada nadal 313.316 sztuk akcji Spółki co stanowi 35,92% udziału w kapitale, dających 623.816 liczby głosów na WZA i stanowi 40,06% udziału w głosach
na WZA. Nie występują podmioty zależne od akcjonariuszy dokonujących zawiadomienia, posiadające akcje Spółki. Nie występują osoby, o których mowa w art. 87 ust. 1 pkt 3 lit. c ?ustawy o ofercie...?. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EFIX DOM MAKLERSKI SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EFIX DM Finanse inne (fin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
61-246 POZNAŃ
(kod pocztowy) (miejscowość)
PIŁSUDSKIEGO 104
(ulica) (numer)
+48 (61) 877 55 60 +48 (61) 877 55 95
(telefon) (fax)
biuro@efixdm.pl www.efixdm.pl
(e-mail) (www)
2090001747 301346369
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-26 Alicja Smoczyńska Inspektor nadzoru Alicja Smoczyńska

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42gsyk

Podziel się opinią

Share
d42gsyk
d42gsyk