Trwa ładowanie...
d1ehdeo
d1ehdeo
espi

EGB INVESTMENTS - Korekta raportu bieżącego EBI nr 5/2015. (6/2015) - EBI

EGB INVESTMENTS - Korekta raportu bieżącego EBI nr 5/2015. (6/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d1ehdeo

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 6 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-27 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Korekta raportu bieżącego EBI nr 5/2015. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EGB Investments S.A. koryguje raport nr 5/2015 z 26 stycznia br. dotyczący rejestracji zmian w Statucie Spółki. Korekta została przeprowadzona w związku z omyłką pisarską w treści załącznika dotyczącego zakresu zmian w Statucie, który opublikowany został 26 stycznia br. W załączniku tym błędnie wskazano treść obecnie obowiązującego §18 ust. 1 Statutu Spółki, w którym stwierdzono iż ?Zarząd składa się od jednego do pięciu członków?. Prawidłowa treść tego paragrafu brzmi ?Zarząd składa się od jednego do pięciu członków. W przypadku Zarządu jednoosobowego do składania oświadczeń woli i podpisywania w imieniu Spółki upoważniony jest Prezes Zarządu samoistnie. W przypadku Zarządu wieloosobowego stosuje się § 20 Statutu Spółki?. Pozostałe informacje przekazane w raporcie EBI nr 5/2015 nie uległy zmianie. Skorygowana treść zakresu zmian w Statucie stanowi załącznik do niniejszego raportu. PODSTAWA PRAWNA: § 4 ust. 2 pkt. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i
okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect" | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | ZakreszmianwStatucieSpolki_v2-0.pdf | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Matela Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ehdeo

Podziel się opinią

Share
d1ehdeo
d1ehdeo