Trwa ładowanie...
d14bh3t
d14bh3t
espi

EGB INVESTMENTS - Rozpoczęcie emisji obligacji serii AB w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o. ... - EBI

EGB INVESTMENTS - Rozpoczęcie emisji obligacji serii AB w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o. (94/2014)
Share
d14bh3t
NEW CONNECT
Raport EBI nr 94 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-08
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Rozpoczęcie emisji obligacji serii AB w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 8 października 2014 roku, Zarząd spółki zależnej EGB Finanse Sp. z o.o., działając na podstawie Uchwały nr 1 Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników EGB Finanse Sp. z o.o., podjął uchwałę w sprawie rozpoczęcia emisji obligacji serii AB o wartości do 1.500.000 zł. Celem emisji ww. obligacji, tak jak poprzednich, jest uzyskanie przez EGB Finanse Sp. z o.o. środków na finansowanie działań w zakresie jej podstawowej działalności operacyjnej. EGB Investments S.A. przekaże informację o zamknięciu emisji ww. obligacji w stosownym raporcie bieżącym EBI. PODSTAWA PRAWNA: §3 ust. 1. Załącznika Nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect"
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)
d14bh3t

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Matela Prezes Zarządu
Jolanta Małgorzata Niewiarowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d14bh3t

Podziel się opinią

Share
d14bh3t
d14bh3t