Trwa ładowanie...
d3bj90y
d3bj90y
espi

EGB INVESTMENTS - Wykup obligacji serii Z i AA w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o. (16/2015) - EBI

EGB INVESTMENTS - Wykup obligacji serii Z i AA w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o. (16/2015)
Głosuj
Głosuj
Podziel się
Opinie
d3bj90y
NEW CONNECT
Raport EBI nr 16 / 2015
Data sporządzenia: 2015-03-02
Skrócona nazwa emitenta
Temat
Wykup obligacji serii Z i AA w spółce zależnej EGB Finanse Sp. z o.o.
Podstawa prawna
Treść raportu:
Zarząd EGB Investments S.A. informuje, iż 2 marca br. Spółka zależna EGB Finanse Sp. z o.o. dokonała wykupu: ? 50 sztuk obligacji imiennych serii Z o łącznej wartości nominalnej 1,5 mln zł wraz z odsetkami, ? jednej sztuki obligacji imiennych serii AA o wartości nominalnej 1 mln zł. Serie Z i AA były obligacjami niezabezpieczonymi, nominowanymi w złotych polskich, oprocentowanymi według stałej stawki w wysokości 9% w skali roku. O zamknięciu emisji ww. serii obligacji informowano w raportach bieżących EBI nr 80/2014 z 1 września 2014 roku (seria AA) oraz nr 83/2014 z 4 września 2014 roku (seria Z). PODSTAWA PRAWNA: § 3 ust. 1 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect".
Załączniki
Plik Opis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Krzysztof Matela Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bj90y

Podziel się opinią

Share
d3bj90y
d3bj90y