Trwa ładowanie...
d3un9r9
d3un9r9
espi

EKO EXPORT S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie. (64/2014)

EKO EXPORT S.A. - Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie. (64/2014)
Share
d3un9r9
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 64 / 2014
Data sporządzenia: 2014-10-23
Skrócona nazwa emitenta
EKO EXPORT S.A.
Temat
Rejestracja przez Sąd zmian w Statucie.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EKO EXPORT S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym Zarząd otrzymał postanowienie z dnia 16.10.2014 r. wydane przez Sąd Rejonowy w Bielsku-Białej VII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, na podstawie którego został dokonany wpis w Krajowym Rejestrze Sądowym w dniu 17.10.2014 r. o zmianie kapitału docelowego Emitenta oraz zmiana Statutu Emitenta w tym zakresie. Wysokość kapitału docelowego wynosi 35.000,00 złotych. Po zarejestrowaniu wskazanej wyżej zmiany, struktura kapitału Emitenta kształtuje się następująco: kapitał zakładowy wynosi 1.097.750,00 złotych, a kapitał docelowy wynosi 35.000,00 złotych, natomiast ogólna liczba głosów wynikająca ze wszystkich wyemitowanych akcji Emitenta wynosi 13.275.000.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKO EXPORT SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO EXPORT S.A. Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
43-382 Bielsko-Biała
(kod pocztowy) (miejscowość)
Strażacka 81
(ulica) (numer)
+48 33 81 96 292 +48 33 81 96 287
(telefon) (fax)
info@ekoexport.pl www.ekoexport.pl
(e-mail) (www)
547-18-65-541 072266443
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-10-23 Jacek Dziedzic Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3un9r9

Podziel się opinią

Share
d3un9r9
d3un9r9