Trwa ładowanie...
dvr1f04
espi
08-01-2013 15:16

EKO HOLDING S.A. - Dodatkowe informacje o zawarciu umów przeniesienia własności udziałów oraz akc...

EKO HOLDING S.A. - Dodatkowe informacje o zawarciu umów przeniesienia własności udziałów oraz akcji Spółek Niepodstawowych do PGD Polska Sp z o.o. (1/2013)

Share
dvr1f04

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-08 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Dodatkowe informacje o zawarciu umów przeniesienia własności udziałów oraz akcji Spółek Niepodstawowych do PGD Polska Sp z o.o. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Eko Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 79/2012 podjął decyzję o publikacji niniejszej informacji. Zarząd Eko Holding S.A. z siedzibą we Wrocławiu, informuje iż w dniu 07 stycznia 2013 roku EKO HOLDING S.A podpisała aneks do umowy zawartej z PGD Polska Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeniesienia własności udziałów w spółce ALIGATOR z dnia 20 grudnia 2012 r., prostujący omyłkę pisarską w liczbie i wartości nominalnej przenoszonych udziałów. Tym samy Spółka informuje, iż w umowie było: 21.000 (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości nominalnej 1.050.000,00 zł (słownie: jeden milion pięćdziesiąt tysięcy złotych) w spółce ALIGATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 147 A jest: 41.000 (słownie: czterdzieści jeden tysięcy) udziałów o wartości nominalnej po 50,00 zł (pięćdziesiąt złotych) każdy, o łącznej wartości
nominalnej 2.050.000,00 zł (słownie: dwa miliony pięćdziesiąt tysięcy złotych) w spółce ALIGATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu przy ul. Komandorskiej 147. Powyższa omyłka pisarska nie wpłynęła na skuteczność przeprowadzonych czynności o których mowa w raporcie bieżącym nr 79/2012. Zrealizowanym zamiarem EKO HOLDING S.A było wniesienie 100% udziałów spółki ALIGATOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu, do spółki PGD Polska Sp z ograniczoną odpowiedzialnością tytułem wkładu niepieniężnego (aportu) na pokrycie udziałów w jej podwyższonym kapitale zakładowym. Podstawa prawna Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 3 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvr1f04

| | | EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EKO HOLDING S.A. | | Spożywczy (spo) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-114 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paprotna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 395 56 04 | | (71) 395 56 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@eko.pl | | www.eko.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-18-13-652 | | 932994186 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-08 Włodzimierz Karandyszowski Prezes Zarzadu
2013-01-08 Robert Orlicz Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dvr1f04
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
dvr1f04
dvr1f04