Trwa ładowanie...
d98xwgk

EKO HOLDING S.A. - Korekta raportu - Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 20...

EKO HOLDING S.A. - Korekta raportu - Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2012 (1/2012)

Share
d98xwgk
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 1 / 2012 K
Data sporządzenia: 2012-01-20
Skrócona nazwa emitenta
EKO HOLDING S.A.
Temat
Korekta raportu - Terminy publikowania raportów okresowych w roku obrotowym 2012
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd EKO Holding S.A. podaje do publicznej wiadomości korektę raportu bieżącego 1/2012 z 16 stycznia 2012 roku, wynikającą z oczywistej omyłki pisarskiej. W korygowanym raporcie było: "4. "Raporty roczne za 2011 rok: - Jednostkowy raport roczny za 2011 rok ? 30 kwietnia 2012r. - Skonsolidowany raport roczny za 2010 rok - 30 kwietnia 2012r.", powinno być: "4. "Raporty roczne za 2011 rok: - Jednostkowy raport roczny za 2011 rok ? 30 kwietnia 2012r. - Skonsolidowany raport roczny za 2011 rok - 30 kwietnia 2012r.". Podstawa prawna przekazania raportu: RMF w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim § 103 ust. 1 oraz § 83 ust. 1 w związku z § 6 ust. 2

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d98xwgk

| | | EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EKO HOLDING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 51-114 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Paprotna | | 3 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (71) 395 56 00 | | (71) 395 56 01 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | zarzad@eko.pl | | www.ekoholdingsa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 895-18-13-652 | | 932994186 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Krzysztof Gradecki Prezes Zarządu
2012-01-20 Robert Orlicz Wceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d98xwgk

Podziel się opinią

Share
d98xwgk
d98xwgk