Trwa ładowanie...
d3x6f8b
espi

EKO HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału poniżej 5 %. (71/2012)

EKO HOLDING S.A. - Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału poniżej 5 %. (71/2012)
Share
d3x6f8b

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 71 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-11-07 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EKO HOLDING S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Otrzymanie zawiadomienia o zmniejszeniu udziału poniżej 5 %. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd EKO Holding S.A. (Spółka) informuje, iż dziś, tj. 07 listopada 2012r., otrzymał pisemne zawiadomienie na podstawie art. 69 ust. 1 pkt.2 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, od Polskiego Towarzystwa Emerytalnego Allianz Polska S.A. zarządzającego Allianz Polska Otwartym Funduszem Emerytalnym (dalej OFE) oraz Allianz Dobrowolnym Funduszem Emerytalnym(dalej DFE) informację iż w wyniku złożenia zapisów w ramach ogłoszenia wezwania na sprzedaż akcji z dnia 29 października 2012 roku, udział w kapitale zakładowym i w ogólnej liczbie głosów Spółki na rachunku OFE i DFE zmniejszył się poniżej 5%. Bezpośrednio przed zmianą udziału OFE i DFE posiadały łącznie 3 753 681 akcji, co stanowiło 7,72% kapitału zakładowego Spółki i uprawniało do 3 753 681 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowiło 7,72% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Aktualnie OFE i DFE posiadają łącznie 0 akcji, co stanowi 0%
kapitału zakładowego Spółki i uprawnia do 0 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 0% ogółu głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki. Szczegółowa podstawa prawna: Art. 70 ust. 1 Ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzenia instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EKO HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
EKO HOLDING S.A. Spożywczy (spo)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
51-114 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Paprotna 3
(ulica) (numer)
(71) 395 56 04 (71) 395 56 01
(telefon) (fax)
zarzad@eko.pl www.eko.pl
(e-mail) (www)
895-18-13-652 932994186
(NIP) (REGON)
d3x6f8b

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-11-07 Jarosław Śmigrodzki Wiceprezes Zarzadu
2012-11-07 Krzysztof Kruszelnicki Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3x6f8b

Podziel się opinią

Share
d3x6f8b
d3x6f8b