Trwa ładowanie...
Dom Maklerski BOŚ
analiza techniczna

Ekoexport, Hawe, Graal - sygnały techniczne DM BOS

Sygnały Techniczne DM BOS Liderzy i outsiderzy

Share
Ekoexport, Hawe, Graal - sygnały techniczne DM BOS
Źródło: Thinkstockphotos
d3h1b00

Ekoexport

Kurs zajęcia pozycji: Na OTWARCIU albo w rejonie 26,13 – 24,35 – 23,70 PLN

Aktualna pozycja: -

Sygnał odwrócenia: Poniżej 23,60 – 23,50 PLN lub po spadku < 23,70 zł przy 25,90 – 24,80 zł

d3h1b00

Stop loss: SL rzędu 1,00% – 5,00%

Trailing stop: + 1,00 – 2,00 PLN lub TS rzędu 5% - 7%

Opis: Sygnał kupna gdy +DI>-DI lub gdy kurs wzrośnie > 23,17 zł,
Silny, aktualny sygnał kupna wg Price Action, gdy kurs > 22,32 PLN,
Zwyżka kursu do zakresu 29-37 zł zmieni trend na wzrostowy- obecnie na EEX jest faza konsolidacji 22,32 – 29,19 PLN..

[ Ekoexport

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLEKEP000019,notowania-podsumowanie.html )

d3h1b00

Hawe

Kurs zajęcia pozycji: Odnowienie w rejonie 2,27 – 1,90 PLN

Aktualna pozycja: DŁUGA, 2,34 PLN, 2014-12-03

Sygnał odwrócenia: Gdy kurs przekroczy w dół 1,50 zł to wejście w przedziale 2,2 – 2,6 PLN albo tuż ponad średnią kroczącą EMA-200 (wykładnicza z 200 sesji)

Stop loss: SL rzędu 1,00% – 2,00% - 7%

d3h1b00

Trailing stop: TS rzędu 0,08 – 0,25 PLN lub TS = 2,00% - 5,00%

Opis: Trend boczny wg DMI/ADX, przy CCI < 0 pkt., Silny opór 2,97 zł,
Kurs < LH 2,64 zł to podtrzymana presja do zniżek w horyzoncie kilku miesięcy, zasięg wg Fibonacciego do 1,9 zł, gdy kurs < TL 2,64 – 2,97 PLN, osłabienie do WIG-u.

[ Hawe

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLVENTS00019,notowania-podsumowanie.html )

d3h1b00

Graal

Kurs zajęcia pozycji: Wejście przy 18,97 – 19,08 PLN lub przy 15,70 PLN

Aktualna pozycja: -

Sygnał odwrócenia: Jeśli kurs spadnie poniżej 18,36 zł to przy 18,28 – 18,05 zł lub przy 19 zł

Stop loss: SL rzędu 1,00% - 4,00%

d3h1b00

Trailing stop: 0,20 – 0,50 zł albo w rejonie 19,80 – 20,00 zł

Opis: Opór 20,20 zł jest aktywny podobnie, jak wsparcie 18,21 zł;
Wyższe dołki 18,36 - 18 zł powinny zostać przetestowane, jeśli kurs zachowa opór 19,80 zł, ważny moment korekty spadkowej, świeca młot
Kupno, gdy –DI -100 pkt., Relatywna siła wobec WIG-u,
Wstępny sygnał sprzedaży MACD / MOMENTUM – faza słabości kursu.

[ Graal

]( http://finanse.wp.pl/isin,PLGRAAL00022,notowania-podsumowanie.html )

d3h1b00

Michał Pietrzyca
Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A.

[ Zobacz pełną analizę

]( http://i.wp.pl/a/f/pdf/34165/141205_biuletyn_sygnaly_techniczne.pdf )

| Niniejszy komentarz został przygotowany w Wydziale Doradztwa i Analiz Rynkowych Domu Maklerskiego Banku Ochrony Środowiska SA z siedzibą w Warszawie wyłącznie w celach informacyjnych. Opiera się na historycznej analizie kształtowania się kursów giełdowych bez uwzględnienia jakiejkolwiek fundamentalnej metody wyceny akcji. Jest przeznaczony wyłącznie dla klientów DM BOŚ SA i udostępniany nieodpłatnie. Nie jest dystrybuowany za pośrednictwem kanałów dystrybucji rekomendacji oraz nie jest przekazywany do publicznej wiadomości za pośrednictwem mediów. DM BOŚ S.A. ostrzega, iż niniejszy komentarz nie stanowi rekomendacji w rozumieniu przepisów „Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 października 2005 r. w sprawie informacji stanowiących rekomendacje dotyczące instrumentów finansowych, ich emitentów lub wystawców” (Dz. U. nr 206 z 2005 r.), nie stanowi porady inwestycyjnej, nie jest analizą inwestycyjną, ani analizą finansową w rozumieniu Ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi (
Dz.U. z 2005 roku, nr 183, poz.1538 z późń.zm.), nie stanowi oferty zbycia lub nabycia wymienionych w niej instrumentów finansowych, nie stanowi podstawy do zawarcia jakiejkolwiek umowy lub powstania jakiegokolwiek zobowiązania. Informacje zawarte w niniejszym komentarzu oparte są na danych uzyskanych ze źródeł, które DM BOŚ SA, działając w dobrej wierze i z należytą starannością, uważa za wiarygodne. DM BOŚ SA nie gwarantuje jednak dokładności, kompletności oraz trafności tych informacji. DM BOŚ SA, jego organy zarządcze, organy nadzorcze, ani pracownicy nie ponoszą odpowiedzialności za działania lub zaniechania Klienta podjęte na podstawie niniejszego komentarza. DM BOŚ S.A. nie ponosi odpowiedzialności za straty lub utracone korzyści Klienta związane z realizacją zleceń z wykorzystaniem Sygnałów Technicznych, ani za wszelkie szkody poniesione w wyniku decyzji inwestycyjnych Klienta , skutki finansowe i niefinansowe powstałe w wyniku wykorzystania niniejszego komentarza lub zawartych w nim informacji. DM
BOŚ S.A. nie gwarantuje osiągnięcia określonych wyników finansowych na zawartych przez Klienta transakcjach wykorzystujących matematyczne mechanizmy transakcyjne. Wszelkie opinie, prognozy, kalkulacje i szacunki zawarte w niniejszym komentarzu stanowią jedynie wyraz subiektywnej oceny autora na moment jej wydania i mogą być zmieniane bez uprzedzenia. Opinie wyrażone w niniejszym komentarzu nie pozostają w jakiejkolwiek zależności od rekomendacji przygotowywanych przez DM BOŚ SA. DM BOŚ SA nie jest zobowiązany do aktualizowania ani modyfikowania niniejszego komentarza , ani do informowania jego odbiorców w przypadku, gdy jakakolwiek poruszona w nim kwestia lub zawarta w nim opinia, prognoza, kalkulacja lub szacunek ulegnie zmianie lub stanie się nieaktualna. Zabronione jest powielanie i rozpowszechnianie niniejszego komentarza bez pisemnej zgody DM BOS SA. Nadzór nad DM BOŚ SA sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego. Klient wykorzystuje informacje zawarte w niniejszym komentarzu na własne ryzyko i
odpowiedzialność. Właściwe Regulaminy doradztwa inwestycyjnego i sporządzania analiz inwestycyjnych, analiz finansowych oraz innych rekomendacji o charakterze ogólnym dotyczących transakcji w zakresie instrumentów finansowych oraz instrumentów bazowych instrumentów pochodnych – klient detaliczny oraz odpowiednio klient profesjonalny znajdują się na stronie internetowej bossa.pl w dziale Dokumenty. |
| --- |

d3h1b00

Podziel się opinią

Share
d3h1b00
d3h1b00