Trwa ładowanie...
d349jrv

EKOKOGENERACJA - Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. Listu Intencyjnego z Przedsiębiorstwem Ener ... - EBI

EKOKOGENERACJA - Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. Listu Intencyjnego z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu Zdroju (71/2014)

Share
d349jrv

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 71 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-12-11 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie przez Ekokogeneracja S.A. Listu Intencyjnego z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. w Jastrzębiu Zdroju | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ekokogeneracja S.A. (?Emitent?) informuje, że w dniu 11 grudnia 2014 r. został podpisany List Intencyjny (?List Intencyjny?) z Przedsiębiorstwem Energetyki Cieplnej S.A. z siedzibą w Jastrzębiu Zdroju (?PEC Jastrzębie?) wchodzącym w skład Grupy Kapitałowej Jastrzębskiej Spółki Węglowej S.A., w zakresie współpracy w uruchomieniu pilotażowej instalacji do produkcji energii cieplnej z mułu węglowego. Intencją stron Listu Intencyjnego jest uruchomienie pilotażowej instalacji do produkcji energii cieplnej z mułu węglowego o mocy poniżej 10 MW w jednej ze wskazanych lokalizacji na terenie PEC Jastrzębie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa muł węglowy, jaki będzie wykorzystany do pilotażowej instalacji do produkcji energii cieplnej, jest klasyfikowany w ramach paliw stałych jako paliwo węglowe. Obowiązujące przepisy Rozporządzenia w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, klasyfikuje instalacje do produkcji energii cieplnej o mocy poniżej 10 MW na paliwo stałe, jako
instalacje, które nie wymagają uzyskiwania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach inwestycji. Podstawa prawna: § 3 ust. 2 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d349jrv

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP)
| (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Wojciech Rychlicki Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d349jrv

Podziel się opinią

Share
d349jrv
d349jrv