Trwa ładowanie...
d2b6gec

EKOKOGENERACJA - Rejestracja podwyższenia kapitału w Ekotermika S.A. (16/2015) - EBI

EKOKOGENERACJA - Rejestracja podwyższenia kapitału w Ekotermika S.A. (16/2015)

Share
d2b6gec

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 16 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-02-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Rejestracja podwyższenia kapitału w Ekotermika S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ekokogeneracja S.A. (?Emitent?) z siedzibą w Warszawie informuje, iż w dniu 6 tutego 2015 r. Krajowy Rejestr Sądowy dokonał rejestracji zmiany statutu oraz podwyższenia kapitału zakładowego podmiotu zależnego Emitenta ? spółka Ekotermika S.A. o emisję akcji serii B, o uchwaleniu i objęciu której Emitent informował w Komunikacie Bieżącym nr 5/2015 z dnia 14.01.2015 r. oraz w Komunikacie Bieżącym nr 8/2015 z dnia 20.01.2015 r. W wyniku rejestracji podwyższenia kapitału Ekotermika S.A. posiada następującą strukturę akcjonariuszy: ? Ekokogeneracja S.A. ? posiada 1.000.000 akcji imiennych serii A dających prawo do 48,78% udziału w kapitale i głosach Ekotermika S.A.; ? Fundacja Zielona Planeta ? posiada 1.050.000 akcji serii B dających prawo do 51,22% udziału w kapitale i głosach Ekotermika S.A. W związku z obniżeniem udziału Ekokogeneracja S.A. w kapitale Ekotermika S.A. do poziomu 48,78%, Ekotermika S.A. będzie od I kwartału 2015 r. jednostką stowarzyszoną konsolidowaną w ramach Grupy Kapitałowej
Ekokogeneracja S.A. metodą praw własności. Akcjonariusze Ekotermika S.A. planują na początku lutego 2015 r. uchwalenie emisji akcji i obligacji zamiennych na akcje Ekotermika S.A., celem dokapitalizowania podmiotu zależnego Ekotermika S.A. ? spółki Kotłownia 1 Sp. z o.o., w której Ekotermika S.A. posiada 90% udziałów. Dokapitalizowanie przez Ekotermika S.A. spółki Kotłownia 1 Sp. z o.o. jest związane z zapewnieniem wkładu własnego i prefinansowaniem nakładów inwestycyjnych na inwestycję w produkcję energii cieplnej na terenie Zakładu Energetyki Cieplnej Sp. z o.o. w Nowym Dworze Mazowieckim, której realizacja rozpocznie się niezwłocznie po uzyskaniu pozwolenia na budowę, o które Kotłownia 1 Sp. z o.o. wystąpiła w dniu 27.01.2015 r. Ekokogeneracja S.A. planuje dokonać odkupu od Fundacji Zielona Planeta 1.050.000 akcji serii B Ekotermika S.A. w cenie ich nabycia oraz współuczestniczyć w planowanych do uchwalenia emisjach akcji i obligacji zamiennych na akcje Ekotermika S.A., aby zachować istotny udział w
kapitale Ekotermika S.A. na poziomie nie niższym niż 25%. Podstawa prawna: §3 Załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu "Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b6gec

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | (telefon) | (fax) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (NIP) | (REGON) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (skrócona nazwa emitenta) | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | (ulica) | (numer) | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | (e-mail) | (www) | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | (kod pocztowy)
| (miejscowość) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Meyer Kierownik Działu Analiz i Rozwoju

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b6gec

Podziel się opinią

Share
d2b6gec
d2b6gec