Trwa ładowanie...
d35tnn4

EKOKOGENERACJA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzi...

EKOKOGENERACJA S.A. - Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2014 r. (5/2014)

Share
d35tnn4
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 5 / 2014
Data sporządzenia: 2014-05-27
Skrócona nazwa emitenta
EKOKOGENERACJA S.A.
Temat
Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy na dzień 24 czerwca 2014 r.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Ekokogeneracja Spółka Akcyjna (?Spółka?) z siedzibą w Warszawie, informuje o zwołaniu na dzień 24 czerwca 2014 roku, na godzinę 11.00 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy (?Walne Zgromadzenie?), które odbędzie się w budynku Hotelu Radisson Blue Sobieski w Warszawie, przy Placu Artura Zawiszy 1, sala Arkadia. W załączeniu pełna treść ogłoszenia oraz projektów uchwał wraz z załącznikami.
Załączniki
Plik Opis
OgloszenieozwolaniuZWZA24.06.2014.pdf Ogłoszenie o zwolaniu ZWZA 24.06.2014
ProjektyuchwalZWZA 24.06.2014.pdf Projekty uchwał ZWZA 24.06.2014
Informacjaoogolnejliczbieakcji i głosów 24.06.2014.pdf Informacja o ogólnej liczbie akcji i głosów 24.06.2014
Wzorpelnomocnictwadla osoby fizycznej 24.06.2014.pdf Wzór Pełnomocnictwa dla osoby fizycznej 24.06.2014
Wzorpelnomocnictwadla osoby prawnej 24.06.2014.pdf Wzór pełnomocnictwa dla osoby prawnej 24.06.2014
Formularzwykonywaniaprawa_glosu przez pełn będącego os fizyczną 24.06.2014.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika będącego os fizyczną 24.06.2014
Formularzwykonywaniaprawa_glosu przez pełn nie będcego os fizyczną 24.06.2014.pdf Formularz wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika nie będącego os fizyczną 24.06.2014
Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za rok 2013.pdf Sprawozdanie Rady Nadzorczej z oceny sprawozdań za rok 2013

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35tnn4

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d35tnn4

Podziel się opinią

Share
d35tnn4
d35tnn4