Trwa ładowanie...
d2j5q0m
espi

EKOKOGENERACJA S.A. - Zakończenie kolejnego etapu prac badawczo-rozwojowych (28/2014) /EBI

EKOKOGENERACJA S.A. - Zakończenie kolejnego etapu prac badawczo-rozwojowych (28/2014) /EBI
Share
d2j5q0m

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | NEW CONNECT | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport EBI nr | 28 | / | 2014 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-05-06 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zakończenie kolejnego etapu prac badawczo-rozwojowych przez Ekokogeneracja S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Ekokogeneracja S.A. (zwanej dalej \"Spółką\") informuje, że został zakończony kolejny etap prac badawczo-rozwojowych, prowadzonych dla urządzenia do zgazowywania zwanego Wodorowym Generatorem Energii z zastosowaniem paliw alternatywnych o kodzie 19 12 10, które obejmowały: badanie efektywności energetycznej i badanie zgodności pracy z wymogami przepisów dotyczących termicznego przekształcania odpadów. Efektem zakończonego kolejnego etapu prac badawczo-rozwojowych jest otrzymanie przez Spółkę z Laboratorium Badania Kotłów i Urządzeń Grzewczych Instytutu Energetyki w dniu 5 maja 2014 r. Świadectwa Energetycznego nr OS/162/CUE/14 (zwanego dalej \"Świadectwem Energetycznym\") dla Wodorowego Generatora Energii, wykorzystującego paliwo alternatywne o kodzie 19 12 10. Uzyskane Świadectwo Energetyczne potwierdza wysoką, 90% sprawność energetyczną Wodorowego Generatora Energii oraz zgodność pracy Wodorowego Generatora Energii z wymogami procesu termicznego przekształcania odpadów w zakresie wymaganej
minimalnej temperatury procesu (1100oC) i czasu retencji gazów (min. 2 sekundy). Otrzymanie przez Spółkę Świadectwa Energetycznego dla zastosowania paliw alternatywnych w Wodorowym Generatora Energii jest jednym z niezbędnych dokumentów wymaganym przy uzyskiwaniu pozwoleń na użytkowanie instalacji do termicznego przekształcania paliw alternatywnych w planowanych inwestycjach w Lokalizacji nr 3 w Brodnicy, Lokalizacji nr 4 w Górze i Lokalizacji nr 5 - Nowym Dworze Mazowieckim. Zarząd Spółki informuje, że ostatni etap prac badawczo-rozwojowych związany z przeprowadzeniem badania pracy Wodorowego Generatora Energii z wybranym systemem oczyszczania spalin zostanie dokonany do końca II kwartału 2014 r. Podstawa prawna: § 3 ust. 1 Załącznika Nr 3 do Regulaminu ASO - \"Informacje bieżące i okresowe przekazywane w alternatywnym systemie obrotu na rynku NewConnect\". | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

(telefon) (fax)
(NIP) (REGON)
(pełna nazwa emitenta)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
(ulica) (numer)
(e-mail) (www)
(kod pocztowy) (miejscowość)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis Data
Marcin Meyer Kierownik Działu Analiz i Rozwoju

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2j5q0m

Podziel się opinią

Share
d2j5q0m
d2j5q0m