Trwa ładowanie...
d3s88oo

ELBUDOWA - Podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (17/2015)

ELBUDOWA - Podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. (17/2015)

Share
d3s88oo
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 17 / 2015
Data sporządzenia: 2015-05-06
Skrócona nazwa emitenta
ELBUDOWA
Temat
Podpisanie aneksu do umowy z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ELEKTROBUDOWA SA informuje, że w dniu dzisiejszym do Spółki wpłynął Aneks do Umowy o wielocelowy limit kredytowy podpisany z Bankiem Polska Kasa Opieki S.A. z siedzibą w Warszawie. Aneks przedłuża termin udostępnienia Limitu w formie limitu wielocelowego w wysokości 80.000.00 zł (słowie: osiemdziesiąt milionów złotych) do dnia 30.04.2016 r. Pozostałe warunki umowy o wielocelowy limit kredytowy nie odbiegają od standardowych warunków rynkowych stosowanych dla tego typu umów. Kryterium uznania aneksu za znaczący jest jego wartość przekraczająca 10% kapitałów własnych ELEKTROBUDOWY SA. Zgodnie z § 5 ust. 1. pkt 3 RMF z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA informs that today the Company has received an Amendment to the Agreement on the multi-purpose credit limit signed with Bank Polska Kasa Opieki S.A. having its registered office in Warsaw. By the Amendment the validity of the multi-purpose limit granted in the amount of 80 000.00 PLN (say: eighty million Polish zloty) is extended until 30 April 2016. The other terms of the agreement on the multi-purpose limit do not differ from standard market terms applied in agreements of this type. The amendment is considered significant as its value exceeds 10% of equity of ELEKTROBUDOWA SA. Pursuant to § 5.1.3 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and interim information. Legal basis: Art. 56.1.2 Act on Public Offering – current and interim information

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3s88oo

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROBUDOWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELBUDOWA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Porcelanowa | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 25 90 100 | | 032 20 52 760 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | elbudowa@elbudowa.com.pl | | elbudowa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-35-506 | | 271173609 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-06 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu
2015-05-06 Janusz Juszczyk Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3s88oo

Podziel się opinią

Share
d3s88oo
d3s88oo