Trwa ładowanie...
d1xhc72

ELBUDOWA - Udzielenie prokury (8/2015)

ELBUDOWA - Udzielenie prokury (8/2015)

Share
d1xhc72

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-02 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Udzielenie prokury | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że z dniem 2 marca 2015 r. za uprzednią zgodą Rady Nadzorczej, udzielił prokury oddzielnej Panu Romanowi Grzelakowi. Pan Roman Grzelak posiada wykształcenie wyższe. W roku 2002 uzyskał tytuł magistra o specjalności finanse i zarządzanie przedsiębiorstwem w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu. W latach 2002 do 2003 był uczestnikiem podyplomowego Studium Controllingu o specjalności controlling w Wyższej Szkole Bankowej w Poznaniu, a w roku 2004 ukończył podyplomowe Studium Inwestycji Kapitałowych o specjalności inwestycje kapitałowe. Dodatkowo w roku 2008 ukończył podyplomowe studium Metody Wyceny Spółek Kapitałowych o specjalności wycena spółek kapitałowych w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Pan Roman Grzelak ukończył szereg specjalistycznych szkoleń z zakresu zarządzania, finansów oraz szkoleń menadżerskich. Zajmowane wcześniej stanowiska wraz z opisem przebiegu pracy zawodowej. Pan Roman Grzelak od początku pracy zawodowej związany jest z ELEKTROBUDOWĄ SA Rynkiem
Dystrybucji Energii w Koninie: ? czerwiec 2005 ? obecnie Dyrektor Finansowy Rynku Dystrybucji Energii, odpowiedzialny za zarządzanie finansami, opracowanie analiz i planów, wyceny spółek, opracowanie biznes planów dla nowych przedsięwzięć firmy; ? luty 2005 do czerwiec 2005 pełniący obowiązki Dyrektora Finansowego Rynku Dystrybucji Energii; ? 2004 ? luty 2005 Kontroler Finansowy, odpowiedzialny za controlling finansowy; ? 2001 - 2004 Specjalista Marketingu i Sprzedaży, odpowiedzialny za obszar sprzedaży i marketingu; ? 2000 - 2001 Asystent ds. Marketingu; ? od 1995 do 2000 pracownik wydziału produkcji. Według oświadczenia złożonego Spółce przez Pana Romana Grzelaka nie prowadzi on, ani nie uczestniczy w prowadzeniu działalności, która byłaby konkurencyjna w stosunku do działalności ELEKTROBUDOWY SA, nie uczestniczy w innej spółce konkurencyjnej, jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej oraz nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej
organu. Według oświadczenia złożonego przez Pana Romana Grzelaka nie figuruje on w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Zgodnie z § 5 ust.1 pkt. 22 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA inform that they have granted, after the approval of the Supervisory Board, independent commercial proxy to Mr Roman Grzelak effective from 2 March 2015. Mr Roman Grzelak is a university graduate. In 2002 he obtained MA degree in finance and business management at the WSB School of Banking, Poznań. In 2002 to 2003 he attended the post-graduate course in controlling and in 2004 completed the post-graduate programme in capital investments at the Poznan School of Banking. In 2008 he completed the post-graduate course in methods of valuation joint stock companies at the Warsaw School of Economics. Mr Roman Grzelak has also completed a number of specialist courses in management, finance. Track record: Since the beginning of his career Mr Grzelak has worked for ELEKTROBUDOWA SA, the Power Distribution Division in Konin: • since June 2005 he has been Finance Manager of the Power Distribution Division; his responsibilities include finance management, development of plans
and analyses, valuation of companies, drafting business plans for the company’s new projects; • February 2005 to June 2005 acting Finance Manager of the Power Distribution Division; • 2004 – February 2005 Financial Controller, responsible for finance controlling; • 2001 – 2004 Marketing and Sales Specialist, responsible for marketing and sales area; • 2000 – 2001 Marketing Assistant; • 1995 to 2000 Production Department employee. According to the submitted statement, Mr Roman Grzelak does not conduct or participate in conducting of a business, competitive to the activity of ELEKTROBUDOWA SA, is not involved in a competitive company as a partner in a civil law company or partnership or a member of a governing body of a capital company, neither does he participate in a competitive legal entity as a member of its governing body. According to his declaration, Mr Roman Grzelak is not entered in the Register of Insolvent Debtors maintained pursuant to the act on the National Court Register. Pursuant to § 5 par.
1.22 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and interim information. | | |
| | | | |

d1xhc72

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROBUDOWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELBUDOWA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Porcelanowa | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 25 90 100 | | 032 20 52 760 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | elbudowa@elbudowa.com.pl | | elbudowa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-35-506 | | 271173609 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-02 Janusz Juszczyk Członek Zarządu
2015-03-02 Adam Świgulski Członek zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xhc72

Podziel się opinią

Share
d1xhc72
d1xhc72