Trwa ładowanie...
d43xdm0

ELBUDOWA - Wybór ofert w postępowaniu przetargowym (2/2013)

ELBUDOWA - Wybór ofert w postępowaniu przetargowym (2/2013)

Share
d43xdm0

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór ofert w postępowaniu przetargowym | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że w dniu 30.01.2013 roku Spółka otrzymała zawiadomienie ze Spółki Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie o wyborze ofert ELEKTROBUDOWY w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na następujące zadania: I. "Rozbudowa i modernizacja stacji Byczyna wraz z wprowadzeniem linii 400 kV", tj.:rozbudowa stacji elektroenergetycznej Byczyna o rozdzielnię 400kV, modernizacja rozdzielni 220kV stacji elektroenergetycznej Byczyna, wprowadzenie linii 400kV do SE Byczyna i wykonanie sprzęgnięcia dwoma autotransformatorami rozdzielni 400 kV i 220 kV w SE Byczyna, wykonanie prac związanych z wymianą przewodu OPGW na liniach 220kV w relacji Byczyna-Skawina i Byczyna-Blok 6 Elektrowni Jaworzno 3, montaż przewodu OPGW na linii 400kV w relacji Byczyna-Tucznawa oraz montaż przewodów OPGW na linii 220kV relacji Byczyna-Koksochemia, uzyskanie dla Zamawiającego wszystkich pozwoleń, zezwoleń niezbędnych do wykonania przedmiotu zamówienia oraz do uzyskania
pozwolenia na użytkowanie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonawczej i powykonawczej, obejmującej przedmiot zamówienia Wartość robót według oferty wynosi 214 990 000,00 zł netto. Planowe zakończenie realizacji robót ? grudzień 2016 r. II. "Rozbudowa i modernizacja stacji 220/110 kV Skawina wraz z wprowadzeniem linii 2x2x400 kV" w tym m. in. 1. Wykonanie rozdzielni 400 kV w technologii gazowej (GIS), w nowym budynku, w układzie półtorawyłącznikowym (3/2W), w obmiarze 4 gałęzi z wyposażeniem w aparaturę NN, 8 pól odpływowych. 2. Modernizacja pól 220 kV: Byczyna 1, Byczyna 2, sprzęgło 1, AT1, Blok 5, Blok 6, sprzęgło 2, Klikowa, Wanda, odłączniki sekcyjne i uziemniki sekcji A i B, pomiary napięcia. 3. Wykonanie rozdzielni 110 kV w technologii gazowej (GIS) w nowym budynku, w układzie trójsystemowym (3S), sekcjonowanym, z dwoma łącznikami szyn, w obmiarze 25 pól (z 20 wyłącznikami), 4.Wykonanie obwodów wtórnych, SSiN, SOT, potrzeb własnych. 5.Wykonanie infrastruktury stacyjnej w zakresie m.in. kanałów
kablowych, odwodnienia terenu stacji, budynków technologicznych, stanowiska autotransformatora, siatki uziemiającej stacji, p.poż. 6. Budowa i wprowadzenie do SE Skawina dwóch linii dwutorowych 400 kV na odcinku od SE Skawina do dwutorowej linii 400 kV Tucznawa ? Rzeszów/Tarnów (około 3,5 km) zgodnie z załączonym przez Zamawiającego Projektem Budowlanym. 7. Wykonanie wcinki do istniejących relacji Tucznawa ? Rzeszów i Tucznawa (Byczyna) ? Tarnów. Utworzenie relacji Skawina ? Tucznawa 1, Skawina ? Tucznawa 2 (Byczyna), Skawina ? Rzeszów i Skawina ? Tarnów zgodnie z załączonym przez Zamawiającego Projektem Budowlanym. 8. Wymiana przewodu AFL na OPGW 48J na linii 400 kV Tucznawa ? Rzeszów/Tarnów na odcinku SE Tucznawa (SE Byczyna) ? SE Tarnów. Ułożenie światłowodów 2xOPGW 48J od SE Skawina do linii 400 kV Tucznawa (Byczyna) ? Tarnów. Wykonanie wcinki do światłowodu OPGW 48J relacji SE Tucznawa ? SE Tarnów. 9. Ułożenie światłowodu OPGW 48J na linii 400 kV Tarnów ? Rzeszów." Wartość robót według oferty wynosi 224
300 000,00 zł netto. Planowe zakończenie realizacji robót ? grudzień 2017 r. O podpisaniu umów na wyżej wymienione zadania, określających ostateczny zakres jak i wartość robót, Spółka poinformuje w odrębnym raporcie bieżącym. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report 2/2013 – selection of tenders in the contract award procedureLegal basis:Art. 56 item 1.2 of the Public Offering Act – current and interim informationThe Management Board of ELEKTROBUDOWA SA inform that on 30 January 2013 the Company was notified by Polskie Sieci Elektroenergetyczne Spółka Akcyjna based in Warsaw about the selection of tenders in the public procurement procedure for the following projects:1. Extension and modernization of the Byczyna substation including the connection of 400kV line.Value of works as per the tender is PLN 214 990 000.00, net.Schedule completion of works – December 2016.2. Extension and modernization of the Skawina 220/110kV electrical substation including the connection of the 2x2x400kV line.Value of works as per the tender is PLN 224 300 000,00, net.Schedule completion of works – December 2017.Signing the contracts for performance of the above mentioned projects, in which final scope and value of works will be defined, will be reported separately by the
Company. | |

d43xdm0

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | ELEKTROBUDOWA SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELBUDOWA | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Porcelanowa | | 12 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 25 90 100 | | 032 20 52 760 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | elbudowa@elbudowa.com.pl | | elbudowa.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-01-35-506 | | 271173609 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Jarosław Tomaszewski Członek Zarządu
2013-01-31 Jan Wilk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d43xdm0

Podziel się opinią

Share
d43xdm0
d43xdm0