Trwa ładowanie...
d3bp3bo

ELBUDOWA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (4/2014)

ELBUDOWA - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych (4/2014)

Share
d3bp3bo

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELBUDOWA | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań finansowych | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELEKTROBUDOWY SA informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 20 marca 2014 roku dokonała wyboru firmy Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1. Audytor został wybrany do przeglądu za I półrocze w latach 2014 ? 2017 oraz badania sprawozdań finansowych ELEKTROBUDOWY SA i grupy kapitałowej ELEKTROBUDOWA SA za lata 2014-2017. Firma Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k. została wpisana na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych, prowadzoną przez Krajową Izbę Biegłych Rewidentów pod numerem 130. ELEKTROBUDOWA SA współpracowała w 2013 roku z podmiotem z grupy kapitałowej Ernst & Young to jest firmą Ernst & Young spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Business Advisory sp. k w zakresie analizy wyceny kontraktów długoterminowych. Wybór dokonany przez Radę Nadzorczą nastąpił zgodnie z obowiązującymi przepisami i normami zawodowymi. Umowa ma zostać zawarta
na okres czterech lat tj. na lata 2014 do 2017. Zgodnie z § 5 ust.1 pkt 19 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | |
| --- | --- | --- | --- |
| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | | |
| | | | |
| | The Management Board of ELEKTROBUDOWA SA inform that the Supervisory Board of the Company, on its meeting held on 20 March 2014, appointed Ernst & Young Audyt Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Warszawie, Rondo ONZ 1. to review the H1 financial statements for the years 2014 - 2017 and to audit the annual financial statements for the years 2014 ? 2017, of ELEKTROBUDOWA SA and the ELEKTROBUDOWA SA capital group.Ernst & Young Audyt Polska Sp. z o.o. Sp. k. is entered in the list of entities qualified to audit the financial statements, maintained by the National Chamber of Statutory Auditors, under number 73. In 2013 ELEKTROBUDOWA SA cooperated with an entity included in the capital group Ernst & Young, the limited liability company Ernst & Young Business Advisory sp. z o.o. sp. k, in respect of analysis of valuation of long-term contracts. The selection made by the Supervisory Board is in compliance with the laws and trade standards in force. The agreement will be
concluded for the period of four years, from 2014 to 2017. Pursuant to § 5 item 1 point 19 of the Regulation of the Minister of Finance dated 19 February 2009 on current and interim information provided by the issuers of securities. | | |
| | | | |

d3bp3bo

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEKTROBUDOWA SA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELBUDOWA | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 40-246 | | Katowice | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | ul. Porcelanowa | | 12 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | (032) 25 90 100 | | 032 20 52 760 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | elbudowa@elbudowa.com.pl | | elbudowa.com.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 634-01-35-506 | | 271173609 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Jacek Faltynowicz Prezes Zarządu
2014-03-21 Jan Wilk Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3bp3bo

Podziel się opinią

Share
d3bp3bo
d3bp3bo