Trwa ładowanie...
d3f5bfy
espi

ELEKTROMONT S.A. - Zawiadomienie w trybie Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy...

ELEKTROMONT S.A. - Zawiadomienie w trybie Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (1/2012)

Share
d3f5bfy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 1 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROMONT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 20 stycznia 2012 r. od Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A. sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba blisko związana zarówno z Członkiem Zarządu jak i Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w dniach od 29.07.2011 r. do 19.09.2011 r. dokonała transakcji sprzedaży 4 000 akcji Elektromont S.A. za kwotę 815,90 Euro (3 480,00 PLN) oraz transakcji kupna 2 akcji Elektromont S.A. za kwotę 0,49 Euro (2,04 zł). Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej. Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 594 357
Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 9,14% Liczba przysługujących głosów 594 357 Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 9,14% Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 590 359 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 9,08% Liczba przysługujących głosów 590 359 Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 9,08% Data transakcji Kupno/sprzedaż Wolumen Cena 19.09.2011 Sprzedaż 2000 szt. Średnia cena 0,82 zł. 19.08.2011 Kupno 1 szt. Średnia cena 0,97 zł. 19.08.2011 Sprzedaż 2000 szt. Średnia cena 0,92 zł 29.07.2011 Kupno 1 szt. Średnia cena 1,07 zł | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f5bfy

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Jarosław Mazur Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3f5bfy

Podziel się opinią

Share
d3f5bfy
d3f5bfy