Trwa ładowanie...
d205ijs

ELEKTROMONT S.A. - Zawiadomienie w trybie Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowy...

ELEKTROMONT S.A. - Zawiadomienie w trybie Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (2/2013)

Share
d205ijs

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROMONT S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elektromont S.A. informuje, iż na podstawie zawiadomienia, otrzymanego w dniu 22 stycznia 2013 r. od Członka Zarządu oraz Członka Rady Nadzorczej Elektromont S.A. sporządzonego w Jeleniej Górze, zgodnie z art. 160 ust. 1 Ustawy o obrocie instrumentami finansowymi, otrzymał informację o transakcjach na akcjach Elektromont S.A. Z przekazanej informacji wynika, że osoba blisko związana zarówno z Członkiem Zarządu jak i Członkiem Rady Nadzorczej Emitenta w dniach od 26.06.2012 r. do 04.12.2012 r. dokonała transakcji sprzedaży 34 501 akcji Elektromont S.A. za kwotę 3 431,42 Euro (14 243,37 PLN) oraz transakcji kupna 11 akcji Elektromont S.A. za kwotę 1,17 Euro (4,83 zł). Transakcji dokonano w czasie sesji na rynku NewConnect organizowanym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Szczegółowe zestawienie dokonanych transakcji oraz stan posiadania akcji i głosów przed dokonaniem transakcji i po ich realizacji przedstawiono poniżej. Przed transakcjami na akcjach: Liczba posiadanych akcji 590
359 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 9,08% Liczba przysługujących głosów 590 359 Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 9,08% Po transakcjach na akcjach: Liczba posiadanych akcji 555 869 Procentowy udział akcji w kapitale zakładowym Spółki 8,55% Liczba przysługujących głosów 555 869 Procentowy udział głosów w ogólnej liczbie głosów 8,55% Data S/K Średnia Cena Ilość 04.12.2012 S 0,46 2000 20.11.2012 S 0,42 2000 02.11.2012 K 0,44 10 25.10.2012 S 0,42 5000 19.10.2012 S 0,49 2000 17.10.2012 S 0,4 7200 16.10.2012 S 0,37 1 19.09.2012 S 0,39 1000 13.09.2012 S 0,4 3800 11.09.2012 S 0,38 2400 27.08.2012 K 0,43 1 27.06.2012 S 0,4 3000 26.06.2012 S 0,41 6100 | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d205ijs

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-22 Marek Błażków Małgorzata Zabrzańska Prezes Zarządu Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d205ijs

Podziel się opinią

Share
d205ijs
d205ijs