Trwa ładowanie...
d2f60uq
d2f60uq
espi

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako naj ...

ELEKTROTIM S.A. - Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystaniejszej w ramach postępowania przetargowego prowadzonego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy (14/2015)
Share
d2f60uq

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 14 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-19 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEKTROTIM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Informacja o otrzymaniu zawiadomienia o wyborze oferty ELEKTROTIM S.A. jako najkorzystaniejszej w ramach postępowania przetargowego prowadzonego przez TAURON Dystrybucja S.A. Oddział w Legnicy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Spółka ELEKTROTIM S.A., działając na podstawie art. 56 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. 2013, 1382, j.t.), informuje, iż w dniu 18.03.2015r. otrzymała od TAURON Dystrybucja S.A., Oddział w Legnicy ogłoszenie o wyniku postępowania przetargowego na zadanie pn. ?Modernizacja linii napowietrznej 110kV S-451 relacji: stacja 220/110kV ŻUKOWICE ? stacja 110/20kV BRZEGOWA?. Zgodnie z powyższym zawiadomieniem, oferta złożona przez konsorcjum firm w składzie: ELEKTROTIM S.A. ? Lider konsorcjum oraz Biuro Projektowo-Wykonawcze ENERGOTELPROJEKT Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu, w ww. postępowaniu, została wybrana jako oferta najkorzystniejsza z ceną brutto 5.904.000,00 zł. Spółka ELEKTROTIM S.A. podaje fakt otrzymania niniejszego zawiadomienia do publicznej wiadomości z uwagi na potencjalnie duże znaczenie dla przychodów ELEKTROTIM S.A. w przyszłości. Biorąc pod uwagę
unormowania dotyczące Prawa zamówień publicznych, Spółka ELEKTROTIM S.A., będzie na bieżąco informować o jakiejkolwiek zmianie niniejszej informacji poufnej oraz poinformuje odrębnym raportem bieżącym o zawarciu umowy znaczącej. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ELEKTROTIM SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ELEKTROTIM S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
54-156 Wrocław
(kod pocztowy) (miejscowość)
Stargardzka 8
(ulica) (numer)
71 352 13 41 71 351 48 39
(telefon) (fax)
sekretariat@elektrotim.pl www.elektrotim.pl
(e-mail) (www)
894-24-60-042 931931108
(NIP) (REGON)
d2f60uq

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-19 Andrzej Diakun Prezes Zarządu
2015-03-19 Sławomir Cieśla Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2f60uq

Podziel się opinią

Share
d2f60uq
d2f60uq