Trwa ładowanie...
d1nt05m
espi

ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zmiana umowy sprzedaży udziałów Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Meta ...

ELEMENTAL HOLDING S.A. - Zmiana umowy sprzedaży udziałów Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti. z siedzibą w Ankarze. (7/2015)

Share
d1nt05m

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 7 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-03-03 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Zmiana umowy sprzedaży udziałów Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti. z siedzibą w Ankarze. | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Elemental Holding S.A. z siedzibą w Grodzisku Mazowieckim (dalej: "Emitent") informuje, że w dniu wczorajszym (tj. 02 marca 2015 roku) podpisał z większościowym wspólnikiem spółki Evciler Kimya Madencilik ve Degerli Metaller Sanayi Ticaret Ltd. Sti. z siedzibą w Ankarze, Turcja (dalej: ?Evciler?) Panem Leventem Evciler (dalej: ?Sprzedający?) aneks (dalej: ?Aneks?) do umowy nabycia 510 udziałów o wartości nominalnej TL 1.000 (słownie: jeden tysiąc) (dalej: ?Udziały?) stanowiących 51% kapitału zakładowego Evciler reprezentujących 51% głosów Evciler, zawartej w dniu 9 września 2014 r. (dalej: ?SPA?), o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym 39/2014 z dnia 10 września 2014 r. Po uwzględnieniu treści Aneksu, umowa SPA została zawarta na następujących warunkach: 1. Oznaczenie przedmiotu SPA. Istotne warunki finansowe SPA. Przedmiot SPA oraz istotne warunki finansowe SPA nie uległy zmianie w stosunku do warunków, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2014. Zmianie uległa
data zamknięcia transakcji, zależna od spełnienia się warunków zawieszających, która ustalona jest obecnie nie później niż do dnia 15 marca 2015 r. 2. Warunki zawieszające SPA. Warunki zawieszające SPA nie uległy zmianie w stosunku do warunków, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2014. 3. Odpowiedzialność Sprzedającego i kary umowne. Zasady odpowiedzialności Sprzedającego oraz kary umowne nie uległy zmianie w stosunku do warunków, o których Emitent informował w raporcie bieżącym nr 39/2014. Po uwzględnieniu treści Aneksu, pozostałe istotne warunki SPA nie zmieniły się i nie odbiegają od standardów rynkowych stosowanych w podobnych umowach. Emitent uznaje SPA za znaczącą umowę ze względu na jej wartość. Podstawa prawna: 1. § 5 ust. 1 pkt. 3 w zw. z § 9 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa
niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. z 2014 r. poz. 133); 2. Art. 56 ust. 1 pkt. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz.U. z2013 r. poz. 1382) ? informacje bieżące i okresowe. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nt05m

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEMENTAL HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ELEMENTAL HOLDING S.A. | | Usługi inne (uin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 05-825 | | Grodzisk Mazowiecki | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Traugutta | | 42 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | +48 22 390 91 35 | | +48 22 390 91 36 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 529 175 64 19 | | 141534442 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-03-03 Paweł Jarski Jarosław Michalik Prezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1nt05m

Podziel się opinią

Share
d1nt05m
d1nt05m