Trwa ładowanie...
d1xeaoj
espi

ELKOP - Zawiadomienie Akcjonariusza w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania do czasowego wyłą...

ELKOP - Zawiadomienie Akcjonariusza w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta (zobowiązanie typu lock-up) (5/2013)

Share
d1xeaoj

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 5 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELKOP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie Akcjonariusza w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta (zobowiązanie typu lock-up) | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie niniejszym informuje, iż w dniu 31.01.2013 r. do spółki wpłynęło pismo od Akcjonariusza, spółki ATLANTIS S.A. z siedzibą w Płocku w sprawie przedłużenia terminu zobowiązania Akcjonariusza do czasowego wyłączenia zbywalności akcji Emitenta, złożonego w dniu 10.10.2012.r., o którym Emitent informował raportem bieżącym nr 46/2012 z dnia 11.10.2012 r. Poniżej treść otrzymanego zobowiązania: Akcjonariusz wprowadza zmianę zapisu § 2 który otrzymuje brzmienie: "§ 2 1. Akcjonariusz zobowiązuje się na zasadach określonych w niniejszym Zobowiązaniu, iż w okresie do dnia 30.06.2013 r. nie obciąży, nie zastawi oraz, że nie zbędzie, ani w inny sposób nie przeniesie własności, jak również nie zobowiąże się do dokonania takich czynności, co do całości lub części Akcji, w żaden sposób, na rzecz jakiejkolwiek osoby lub podmiotu prawnego, chyba, że uzyska uprzednią pisemną zgodę ELKOP S.A. w formie pisemnej pod rygorem nieważności na dokonanie takiej czynności. 2. Niniejsze
Zobowiązanie wiąże również ewentualnych pełnomocników ustanawianych przez Akcjonariusza 3.Strony zgodnie i wprost oświadczają, że niniejsze Zobowiązanie nie wyłącza prawa głosu Akcjonariusza. 4. Powyższe zobowiązanie nie obowiązuje operacji na akcjach z podmiotami należącymi do "Grupy Kapitałowej DAMF INVEST. " Pozostałe zapisy zawarte w "ZOBOWIĄZANIU AKCJONARIUSZA W SPRAWIE CZASOWEGO WYŁĄCZENIA ZBYWALNOŚCI AKCJI SPÓŁKI ELKOP S.A." z dnia 10.10.2012 roku nie ulegają zmianie. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xeaoj

| | | ELKOP Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELKOP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-506 | | Chorzów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Józefa Maronia | | 44 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 246 24 71 | | 032 246 20 88 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@elkop.pl | | www.elkop.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6270011620 | | 272549956 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Jacek Koralewski Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1xeaoj

Podziel się opinią

Share
d1xeaoj
d1xeaoj