Trwa ładowanie...
d3ilbvn

ELKOP - Zbycie oraz nabycie aktywów istotnej wartości. (17/2012)

ELKOP - Zbycie oraz nabycie aktywów istotnej wartości. (17/2012)

Share
d3ilbvn

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 17 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-04-02 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELKOP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zbycie oraz nabycie aktywów istotnej wartości. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ELKOP S.A. z siedzibą w Chorzowie informuje, że w dniu 30.03.2012r. Emitent nabył część udziałów w spółce REFUS Sp. z o.o. z siedzibą w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C, zarejestrowanej pod numerem KRS 0000383541, oraz następnie dokonał wniesienia wszystkich posiadanych w tej spółce udziałów, jako wkład niepieniężny na podwyższenie kapitału zakładowego spółki DAMF Invest S.A. w Płocku przy ul. Padlewskiego 18C zarejestrowanej pod numerem KRS 0000392143 w zamian za akcje nowej emisji serii E spółki DAMF Invest S.A. Emitent informuje, że na pierwszym etapie dokonał zakupu łącznie 145 udziałów spółki REFUS Sp. z o.o. wobec, czego wraz z posiadaną dotychczas ilością 10.000 udziałów REFUS SP. z o.o. , w dniu 30.03.2012r. Emitent posiadał łącznie 10.145 udziałów REFUS Sp. z o.o. które następnie zostały wniesione aportem do spółki DAMF Invest S.A. Emitent informuje, że zbyte przez niego 10.145 udziałów spółki REFUS Sp. z o.o. o wartości nominalnej 50 zł każdy tj. o łącznej wartości nominalnej 507.250 zł
stanowiło 65,23% udziału w kapitale zakładowym REFUS Sp. z o.o. oraz uprawniało do oddania 10.145 głosów stanowiących 65,23 % udziału w ogólnej liczbie głosów na Zgromadzeniu Wspólników REFUS Sp. z o.o. W dniu 30.03.2012r. Emitent dokonał także wniesienia wszystkich 10.145 udziałów posiadanych w spółce REFUS Sp. z o.o. aportem do spółki DAMF Invest S.A. w Płocku, w zamian za co Emitent objął 3.132 akcje zwykłe imienne serii E spółki DAMF Invest S.A. w Płocku o wartości nominalnej 5.000 zł każda tj. o łącznej wartości nominalnej 15.660.000 zł. Nabyte przez Emitenta 3.132 akcje spółki DAMF Invest S.A. stanowią 12,62 % udziału w kapitale zakładowym spółki DAMF Invest S.A. oraz uprawniają do oddania 3.132 głosów stanowiących 12,62% udziału w ogólnej liczbie głosów na Walnym Zgromadzeniu DAMF Invest S.A.. Emitent informuje, że pomiędzy członkami organów Emitenta i spółki REFUS Sp. z o.o. nie zachodzą żadne powiązania. Emitent informuje, że Prezes Zarządu spółki DAMF Invest S.A. jest również Członkiem Rady
Nadzorczej Emitenta. Emitent uznał wartość nominalną nabytych aktywów ? akcji spółki DAMF Invest S.A. w Płocku za kryterium uznania niniejszej informacji za istotną. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ilbvn

| | | ELKOP Spółka Akcyjna | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELKOP | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-506 | | Chorzów | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Józefa Maronia | | 44 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 246 24 71 | | 032 246 20 88 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@elkop.pl | | www.elkop.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6270011620 | | 272549956 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-04-02 Jacek Koralewski Prezes Zarządu
2012-04-02 Anna Kajkowska Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ilbvn

Podziel się opinią

Share
d3ilbvn
d3ilbvn