Trwa ładowanie...
d2b4ih6
d2b4ih6
espi

ELZAB - Podjęcie przez Zarząd Spółki ELZAB S.A. uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendy (2 ...

ELZAB - Podjęcie przez Zarząd Spółki ELZAB S.A. uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendy (2/2015)
Share
d2b4ih6

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-26 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ELZAB | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Podjęcie przez Zarząd Spółki ELZAB S.A. uchwały w sprawie przyjęcia polityki dywidendy | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ?ELZAB? S.A. z siedzibą w Zabrzu niniejszym informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 26.01.2015 r., podjął uchwałę w sprawie przyjęcia polityki dotyczącej wypłaty dywidendy. Z uwagi na dobrą sytuację finansową Spółki i Grupy Kapitałowej, Zarząd Spółki zamierza w przyszłości rekomendować Walnemu Zgromadzeniu podejmowanie uchwał w sprawie wypłaty dywidendy w wysokości od 30 % do 70% skonsolidowanego zysku netto Grupy Kapitałowej, jednak nie więcej niż zysk netto Spółki wykazany w jednostkowym sprawozdaniu finansowym Spółki. Jednocześnie zgodnie z postanowieniami Statutu Spółki oraz regulacjami wewnętrznymi organów Spółki, rekomendacja Zarządu będzie każdorazowo przedkładana do akceptacji Rady Nadzorczej. Wysokość rekomendowanej dywidendy uzależniona będzie od aktualnej sytuacji rynkowej, możliwości i potrzeb finansowania rozwoju Grupy Kapitałowej oraz uwzględniać będzie bezpieczeństwo finansowe Spółki oraz podmiotów z jej Grupy Kapitałowej. Zgodnie z podjętą uchwałą
Zarządu Spółki polityka wypłaty dywidendy obowiązuje i znajduje zastosowanie począwszy od podziału zysku netto Spółki za rok obrotowy zakończony dnia 31 grudnia 2014 r. Ponadto Zarząd Spółki informuje, iż zwrócił się z wnioskiem do Rady Nadzorczej o podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia opinii o przedmiotowej polityce wypłaty dywidendy. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA
(pełna nazwa emitenta)
ELZAB Informatyka (inf)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
41-813 Zabrze
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Kruczkowskiego 39
(ulica) (numer)
(032) 272 20 21 272 25 83
(telefon) (fax)
ir@elzab.com.pl www.elzab.com.pl
(e-mail) (www)
6480000255 270036336
(NIP) (REGON)
d2b4ih6

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-26 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2015-01-26 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2b4ih6

Podziel się opinią

Share
d2b4ih6
d2b4ih6