Trwa ładowanie...
d6rk5f5
espi
22-11-2010 14:29

ELZAB - transakcja nabycia akcji ELZAB S.A. w ramach wezwania na sprzedaż akcji ELZAB S.A. (55/2010)

ELZAB - transakcja nabycia akcji ELZAB S.A. w ramach wezwania na sprzedaż akcji ELZAB S.A. (55/2010)

d6rk5f5
d6rk5f5

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 55 | / | 2010 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2010-11-22 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | transakcja nabycia akcji ELZAB S.A. w ramach wezwania na sprzedaż akcji ELZAB S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 1 Ustawy o ofercie - informacje poufne | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 54/2010 z dnia 19.11.2010 r. Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych ELZAB S.A. wZabrzu informuje, że w dniu dzisiejszym powziął informację z raportu bieżącego nr 27/2010 z dnia 20.11.2010 r., że w dniu 19.11.2010 r. została zrealizowana transakcja nabycia przez NOVITUS S.A. 8 211 958 sztuk akcji zwykłych na okaziciela Spółki ELZAB SA reprezentujących 50,89% kapitału zakładowego oraz uprawniających do wykonywania 46,38% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ELZAB S.A. Nabycie akcji jest wynikiem ogłoszonego w dniu 12.10.2010 r. i przeprowadzonego przez NOVITUS SA wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji ELZAB S.A.Po rozliczeniu transakcji nabycia akcji w ramach ogłoszonego wezwania NOVITUS S.A. posiadać będzie łącznie 10 262 478 akcji ELZAB S.A. (w tym: 9 906 408 akcji zwykłych na okaziciela i 356 070 akcji imiennych uprzywilejowanych) reprezentujących 63,60% kapitału zakładowego ELZAB S.A. i odpowiadających 11 686 758 głosom na walnym zgromadzeniu ELZAB
S.A. (w tym: 9 906 408 z akcji zwykłych na okaziciela i 1 780 350 z akcji imiennych uprzywilejowanych co do głosu), które reprezentują 66% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ELZAB S.A.Przed ogłoszeniem wezwania Spółka NOVITUS S.A. posiadała łącznie 2 050 520 akcji ELZAB SA (w tym 1 694 450 akcji zwykłych na okaziciela i 356 070 akcji imiennych uprzywilejowanych) stanowiących 12,71% kapitału zakładowego i uprawniających do 3 474 800 głosów (w tym 1 694 450 z akcji zwykłych na okaziciela i 1 780 350 z akcji imiennych uprzywilejowanych) stanowiących 19,62% ogólnej liczby głosów na walnym zgromadzeniu ELZAB SA.Zgodnie z przekazaną informacją, Spółka NOVITUS SA nie wyklucza zmiany swojego udziału w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu ELZAB SA w perspektywie najbliższych 12 miesięcy. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6rk5f5

| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-11-22 Jerzy Biernat Wiceprezes Zarządu - Dyrektor Generalny
2010-11-22 Jerzy Malok Członek Zarządu, Wiceprezes ds. Handlu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d6rk5f5
Oceń jakość naszego artykułu:
Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.

Komentarze

Trwa ładowanie
.
.
.
d6rk5f5