Trwa ładowanie...
d42e408
espi

ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy (8/2014)

ELZAB - Zawarcie znaczącej umowy (8/2014)

Share
d42e408

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2014 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2014-03-21 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ELZAB | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie znaczącej umowy | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Zakładów Urządzeń Komputerowych "ELZAB" S.A. z siedzibą w Zabrzu w nawiązaniu do raportu bieżącego nr 3/2013 i 11/2013 informuje, że w okresie od dnia 18.11.2013 r. do dnia 21.03.2014 r., zawarł pięć umów w tym jedną umowę pożyczki, oraz cztery umowy objęcia obligacji ze Spółką Comp Centrum Innowacji Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w (02-230) Warszawie przy ul. Jutrzenki 116, które zgodnie z treścią przepisu § 2 ust 2, Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa, nie będącego państwem członkowskim stanowią o zawarciu znaczącej umowy w rozumieniu Rozporządzenia. Łączna wartość wszystkich zawartych umów wynosi 9.500.000,00 zł (dziewięć milionów pięćset tysięcy złotych). Umową o największej wartości jest umowa objęcia obligacji, która została zawarta w dniu 21 marca 2014 r. pomiędzy ELZAB
a Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. z siedzibą w (02 -230) Warszawie, przy ul. Jutrzenki 116. Przedmiotem Umowy jest objęcie 40 obligacji wyemitowanych przez Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. serii I, po cenie emisyjnej 100.000,00 zł (sto tysięcy złotych) każda, tj. w łącznej wysokości 4.000.000,00 zł (cztery miliony złotych). Istotne warunki Umowy: Oprocentowanie obligacji ustalone zostało na poziomie 1,4% p.a. Obligacje są niezbywalne. Zbycie Obligacji jest możliwe wyłącznie na rzecz Emitenta. Obligacje nie są zabezpieczone. Wykup Obligacji nastąpi w terminie 12 (dwunastu) miesięcy od dnia przydziału. Jako cel emisji obligacji Spółka Comp Centrum Innowacji Sp. z o.o. podała finansowanie działalności operacyjnej, inwestycyjnej oraz finansowej Emitenta. Kryterium, jakie zostało przyjęte dla uznania powyższych umów za zawarcie znaczącej umowy jest ich wartość, która przekracza 10% kapitałów własnych ELZAB. Warunki opisanych powyżej transakcji nie odbiegają od warunków charakterystycznych dla tego rodzaju
transakcji na rynku. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt. 3) w związku z § 2 ust. 2 Rozporządzenia w sprawie informacji bieżących i okresowych (?) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42e408

| | | ZAKŁADY URZĄDZEŃ KOMPUTEROWYCH ELZAB SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ELZAB | | Informatyka (inf) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-813 | | Zabrze | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Kruczkowskiego | | 39 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 272 20 21 | | 272 25 83 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | ir@elzab.com.pl | | www.elzab.com.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6480000255 | | 270036336 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2014-03-21 Krzysztof Urbanowicz Prezes Zarządu
2014-03-21 Jerzy Popławski Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d42e408

Podziel się opinią

Share
d42e408
d42e408