Trwa ładowanie...
d3ho0yy

EMC - Zmiana umowy znaczącej zawartej przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie (80/2013)

EMC - Zmiana umowy znaczącej zawartej przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie (80/2013)

Share
d3ho0yy

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 80 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-08-13 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | EMC | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zmiana umowy znaczącej zawartej przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zgodnie z §5 ust. 1 pkt 3) Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, Zarząd EMC Instytut Medyczny S.A. informuje, o otrzymaniu w dniu 13 lipca 2013 r. od spółki zależnej "Zdrowie" w Kwidzynie, umów z Narodowym Funduszem Zdrowia ? Pomorski Oddział Wojewódzki w Gdańsku (Oddział Funduszu), dotyczących udzielania świadczeń opieki zdrowotnej w rodzajach: ambulatoryjna opieka specjalistyczna, ambulatoryjna opieka specjalistyczna (ambulatoryjne świadczenia diagnostyczne i kosztochłonne) w okresie od 1 lipca do 31 grudnia 2013 roku. Świadczenia opieki zdrowotnej, o których mowa wyżej udzielane w szpitalu prowadzonym przez spółkę zależną od EMC Instytut Medyczny S.A. - "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie. O prowadzeniu szpitala w Kwidzynie przez EMC Instytut Medyczny SA, Emitent poinformował w raporcie bieżącym nr 53/2013 z dnia 31.05.2013 roku, kiedy to została zawarta umowa przedwstępna zbycia
udziałów oraz użytkowania udziałów "Zdrowie" sp. z o.o. z siedzibą w Kwidzynie. O umowach z Oddziałem Funduszu dotyczących świadczenia usług przez szpital prowadzony przez "Zdrowie" sp. z o.o. w Kwidzynie w bieżącym roku (2013) Emitent informował w raporcie bieżącym nr 67/2013 z 3.07.2013 r. W wyniku podpisania ww. umów zmianie uległo łączne maksymalne zobowiązanie Oddziału Funduszu wobec Spółki zależnej od Emitenta z tytułu świadczeń udzielanych przez szpital w Kwidzynie na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 roku i wynosi obecnie 28 603 786,82 zł (zwiększenie o 711 522,00 zł). Kryterium uznania umowy za znaczącą: Wartość umów przekracza 10% wartości kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ho0yy

| | | EMC INSTYTUT MEDYCZNY SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EMC | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 54-144 | | Wrocław | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Pilczycka 144-148 | | 144-148 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 071 71 17 463 | | 071 71 17 415 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | biuro@emc-sa.pl | | www.emc-sa.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 894-25-14-132 | | 933040945 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-08-13 Piotr Gerber Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3ho0yy

Podziel się opinią

Share
d3ho0yy
d3ho0yy