Trwa ładowanie...
d20b2bt
espi

EMPERIA - Uaktualnienie informacji dotyczących wypłaty dywidendy. (45/2013)

EMPERIA - Uaktualnienie informacji dotyczących wypłaty dywidendy. (45/2013)
Share
d20b2bt
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 45 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-12
Skrócona nazwa emitenta
EMPERIA
Temat
Uaktualnienie informacji dotyczących wypłaty dywidendy.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emperia Holding S.A. ("Emitent") w nawiązaniu do raportu bieżącego Nr 38/2013 z dnia 5 czerwca 2013 roku, dotyczącego decyzji Walnego Zgromadzenia Emitenta w sprawie wypłaty dywidendy, informuje że w związku z prowadzonym przez spółkę zależną P1 Sp. z o.o. skupem akcji własnych Emitenta zmianie uległa liczba akcji objętych wypłatą dywidendy. Liczba akcji uczestniczących w dywidendzie na dzień ustalenia prawa do dywidendy wynosi 14 378 397. W związku w powyższym kwota zysku netto wypracowanego przez Emitenta w 2012 roku przeznaczona na wypłatę dywidendy wynosi 13 371 909,21 zł, natomiast pozostała kwota zysku w wysokości 221 468,37 zł przeznaczona zostanie na kapitał rezerwowy.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

EMPERIA HOLDING SA
(pełna nazwa emitenta)
EMPERIA Handel (han)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
20-209 Lublin
(kod pocztowy) (miejscowość)
Projektowa 1
(ulica) (numer)
(81) 745 17 79 (81) 746 32 89
(telefon) (fax)
tomasz.koszczan@emperia.pl www.emperia.pl
(e-mail) (www)
712-10-07-105 430450457
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-12 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d20b2bt

Podziel się opinią

Share
d20b2bt
d20b2bt