Trwa ładowanie...
d1ywush

EMPERIA - Wypowiedzenie Umowy Dystrybucyjnej oraz Umowy Komisu zawartej pomiędzy Stokrotka Sp. z ...

EMPERIA - Wypowiedzenie Umowy Dystrybucyjnej oraz Umowy Komisu zawartej pomiędzy Stokrotka Sp. z o.o. a Tradis Sp. z o.o. ("Dostawca") (4/2013)

Share
d1ywush
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 4 / 2013
Data sporządzenia: 2013-01-31
Skrócona nazwa emitenta
EMPERIA
Temat
Wypowiedzenie Umowy Dystrybucyjnej oraz Umowy Komisu zawartej pomiędzy Stokrotka Sp. z o.o. a Tradis Sp. z o.o. ("Dostawca")
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Emperia Holding S.A. ("Emitent") informuje, że w dniu 31 stycznia 2013 roku spółka zależna Stokrotka Sp. z o.o. ("Odbiorca") wypowiedziała Umowę Dystrybucyjną, której przedmiotem jest współpraca w zakresie dostaw i odbioru produktów FMCG oraz Umowę Komisu na podstawie, której Dostawca nabywa wybrane produkty we własnym imieniu, ale na rachunek Odbiorcy. Obie umowy zostały zawarte ze spółką Tradis Sp. z o.o. Spółka Stokrotka Sp. z o.o. skorzystała z przysługującego jej prawa do rozwiązania umów z zachowaniem 6-miesięcznego okresu wypowiedzenia, który upłynie 31 lipca 2013 r. Wypowiedzenie powyższych umów nie przyniesie negatywnych skutków finansowych zarówno dla działalności spółki Stokrotka Sp. z o.o. jak i Emitenta oraz całej Grupy Kapitałowej Emperia. O zawarciu ww. umów Emitent informował w raporcie bieżącym nr 97/2011 w dniu 21 grudnia 2011 roku.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywush

| | | EMPERIA HOLDING SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | EMPERIA | | Handel (han) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 20-952 | | Lublin | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Mełgiewska | | 7-9 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 081 746 36 92 | | 081 746 32 89 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | tomasz.koszczan@emperia.pl | | www.emperia.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 712-10-07-105 | | 430450457 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-01-31 Elżbieta Świniarska Dyrektor Ekonomiczny

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1ywush

Podziel się opinią

Share
d1ywush
d1ywush