Trwa ładowanie...
d24pex8
d24pex8
espi

ENAP - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (12/2013)

ENAP - Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. (12/2013)
Share
d24pex8

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2013 | K | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-06-04 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENAP | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Uchwały podjęte przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Spółki Energoaparatura SA w Katowicach, zgodnie z § 38 ust 1 pkt 7 Rozporządzenia Ministra Finansów "w sprawie informacji bieżących..." z dnia 19 lutego 2009 r., podaje do publicznej wiadomości treść uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki w dniu 29 maja 2013 r. Zarząd spółki Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach informuje, iż nastąpiła omyłka pisarska w numeracji raportu bieżącego 12/2013/K z dnia 29.05.2013 r. dotyczącego uchwał podjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy. Było: Uchwała nr 6/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 29 maja 2013 r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2012 ROKU 1.Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności
Spółki w roku obrotowym 2011. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano 7 480 289 głosów ważnych, stanowiących 37,03% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. Winno być: Uchwała nr 6/2013 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy ENERGOAPARATURA SA w Katowicach podjęta w dniu 29 maja 2013 r. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA SPRAWOZDANIA ZARZĄDU Z DZIAŁALNOŚCI SPÓŁKI W 2012 ROKU 1. .Na podstawie art. 393 pkt 1 w związku z art. 395 § 2 pkt. 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 22 ust 1 lit. a) Statutu Spółki Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Energoaparatura SA z siedzibą w Katowicach, zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki w roku obrotowym 2012. 2.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. W głosowaniu jawnym oddano 7 480 289 głosów ważnych, stanowiących 37,03% kapitału zakładowego, w tym wszystkie głosy za uchwałą, przy braku głosów przeciwnych i wstrzymujących się. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOAPARATURA SA
(pełna nazwa emitenta)
ENAP Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
40-273 Katowice
(kod pocztowy) (miejscowość)
Generała K. Pułaskiego 7
(ulica) (numer)
032 728 54 92 032 728 54 11
(telefon) (fax)
poczta@enap.com.pl www.enap.com.pl
(e-mail) (www)
6340128707 271169230
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-04 Tomasaz Michalik Prezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d24pex8

Podziel się opinią

Share
d24pex8
d24pex8