Trwa ładowanie...
d3yvay5
d3yvay5
espi

ENEA - Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii B (31/2012)

ENEA - Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii B (31/2012)
Share
d3yvay5
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 31 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-08
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Dopuszczenie do obrotu giełdowego akcji serii B
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 8 sierpnia 2012 roku otrzymał uchwałę Zarządu Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (Zarząd Giełdy) w sprawie dopuszczenia i wprowadzenia do obrotu giełdowego na rynku podstawowym 556.603 akcji zwykłych na okaziciela serii B Spółki o wartości nominalnej 1,00 zł każda. Jednocześnie Zarząd Giełdy postanowił z dniem 10 sierpnia 2012 roku wprowadzić do obrotu giełdowego ww. akcje pod warunkiem dokonania w tym samym dniu przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. rejestracji tych akcji i oznaczenia ich kodem PLENEA000013.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)
Current Report No.: 31/2012 Date of preparation: 08.08.2012 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Admittance of B series shares to exchange trading Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Content of report: The Management Board of ENEA S.A. (Company) informs that on 8 August 2012 it received a resolution of the Board of the Warsaw Stock Exchange (Board of WSE) concerning acceptance and listing on the primary market of 556,603 ordinary bearer shares of B series of the Company of the nominal value of PLN 1.00 each. At the same time, the Board of WSE decided on 10 August 2012 to list the aforementioned shares under the condition that the National Depository for Securities registers these shares and marks them with the code of PLENEA000013 on the same day.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENEA S.A.
(pełna nazwa emitenta)
ENEA Usługi inne (uin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
60-201 Poznań
(kod pocztowy) (miejscowość)
ul. Górecka 1
(ulica) (numer)
+48/061 884 5300 +48/061 884 5955
(telefon) (fax)
enea@enea.pl www.enea.pl
(e-mail) (www)
777-00-20-640 630139960
(NIP) (REGON)
d3yvay5

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-08 Janusz Bil Członek Zarządu Janusz Bil
2012-08-08 Piotr Koczorowski Prokurent Piotr Koczorowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3yvay5

Podziel się opinią

Share
d3yvay5
d3yvay5