Trwa ładowanie...
d1gpfzx
espi

ENEA - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (6...

ENEA - Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi (6/2011)

Share
d1gpfzx
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 6 / 2011
Data sporządzenia: 2011-01-24
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Informacja uzyskana w trybie art. 160 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
Zarząd ENEA S.A. (Emitent) informuje, że w dniu 24 stycznia 2011 r. otrzymał w trybie art. 160 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o obrocie instrumentami finansowymi zawiadomienie od Członka Rady Nadzorczej Emitenta.Zgodnie z treścią zawiadomienia ww. Członek Rady Nadzorczej Emitenta w dniu 18 października 2010 r. na podstawie umowy cywilnoprawnej nabył nieodpłatnie od Skarbu Państwa 4.140 akcji ENEA S.A.Osoba dokonująca zawiadomienia nie wyraziła zgody na przekazanie do publicznej wiadomości danych określonych w § 2 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No. 6/2011Date prepared: 24 January 2011Short name of issuer: ENEA S.A.Subject: Information obtained under the procedure of Article 160 par. 1of the Act on Trading in Financial InstrumentsLegal basis: Article 160 par. 4 of the Act on Trading in FinancialInstruments– information on transactions of persons having access toinside informationContent of report:The Management Board of ENEA S.A. (the Issuer) announces that on 24January 2011 it received, in accordance with the procedure set out inArticle 160 par. 1 of the Act on Trading in Financial Instruments of 29July 2005, a notification from a Member of the Issuer’s SupervisoryBoard.According to the notification, that Member of the Issuer’s SupervisoryBoard gratuitously acquired 4,140 ENEA S.A. shares from the StateTreasury on 18 October 2010, on the basis of a civil law agreement.The notifying person did not consent to publishing the data specified inClause 2 par. 1 pt. 1 of the Regulation of the Minister of Finance of 15November 2005 on
transferring and making available information aboutcertain transactions involving financial instruments and on theprinciples of drawing up and maintaining a list of persons having accessto specific inside information. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gpfzx

| | | ENEA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-967 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowowiejskiego | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48/0618561000 | | +48/0618561107 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 770-00-20-640 | | 630139960 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-24 Maciej Owczarek Prezes Zarządu Maciej Owczarek
2011-01-24 Piotr Koczorowski Prokurent Piotr Koczorowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d1gpfzx

Podziel się opinią

Share
d1gpfzx
d1gpfzx