Trwa ładowanie...
d2tnqx4

Enea ma umowę z BGK na emisje obligacji do kwoty 700 mln zł

Warszawa, 03.12.2015 (ISBnews) - Enea zawarła z Bankiem Gospodarstwa Krajowego (BGK) umowę programową dotyczącą emisji obligacji do kwoty 700 mln zł, podała spółka.

Share
d2tnqx4

W ramach zawartej umowy Enea ma prawo emitować obligacje w dogodnych dla siebie terminach do 1 marca 2018 r. BGK obejmie automatycznie każdą z tych emisji. Wykup obligacji będzie następował w ratach do 15 września 2027 r. Ich oprocentowanie zostało oparte o zmienną stawkę WIBOR dla depozytów 6-miesięcznych, powiększoną o marżę banku, podano w komunikacie.

Środki pozyskiwane z emisji tych obligacji Enea przeznaczy na realizację strategii korporacyjnej grupy. Do 2020 roku Enea planuje zainwestować łącznie prawie 17 miliardów.

"Od kilku lat skutecznie realizujemy ambitny program inwestycyjny. Nasze zamierzenia będziemy finansować między innymi z pieniędzy pozyskanych w ramach współpracy z BGK. Budując nowe moce wytwórcze i unowocześniając sieci dystrybucyjne nie tylko zwiększamy wartość grupy, ale także umacniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju" - powiedziała wiceprezes Enei ds. finansowych Dalida Gepfert, cytowana w komunikacie.

d2tnqx4

Zawarta umowa jest kolejnym etapem współpracy pomiędzy Eneą i BGK w ramach programu "Inwestycje polskie". Pierwsza umowa, dotycząca programu emisji obligacji do łącznej wysokości 1 mld złotych, została zawarta w maju 2014 r. Środki pozyskane w jej ramach zostały już w pełni wykorzystane, podano także.

"Zapewnienie finansowania dla kluczowych inwestycji energetycznych jest ważnym elementem misji BGK jako państwowego banku rozwoju. Już dzisiaj co czwarta złotówka zaangażowana w program 'Inwestycje polskie' trafia na projekty energetyczne, a łączna wartość zawartych umów w sektorze, wliczając emisję Enei, to 6,7 mld zł" - powiedział prezes BGK Dariusz Kacprzyk, cytowany w komunikacie.

W obrębie grupy kapitałowej Enea funkcjonują trzy wiodące podmioty, tj. Enea (obrót energią elektryczną), Enea Operator (dystrybucja energii elektrycznej) oraz Enea Wytwarzanie (wytwarzanie energii elektrycznej). W 2014 r. spółka odnotowała ok. 9,9 mld zł skonsolidowanych przychodów.

BGK jest jedynym państwowym bankiem rozwoju w Polsce. Inicjuje i wdraża programy na rzecz wzrostu gospodarczego w Polsce. Stanowi centrum kompetencji w finansowaniu projektów infrastrukturalnych, eksportowych, spółek komunalnych oraz samorządu lokalnego. Bank rozwija systemy poręczeń i gwarancji mających na celu rozwój przedsiębiorczości.

(ISBnews)

d2tnqx4

Podziel się opinią

Share
d2tnqx4
d2tnqx4