Trwa ładowanie...
dgv6cqv
espi

ENEA - Rejestracja zmian Statutu Spółki (30/2011)

ENEA - Rejestracja zmian Statutu Spółki (30/2011)

Share
dgv6cqv
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 30 / 2011
Data sporządzenia: 2011-12-02
Skrócona nazwa emitenta
ENEA
Temat
Rejestracja zmian Statutu Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Działając na podstawie § 38 ust. 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 roku w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych [?], Zarząd ENEA S.A. (Spółka) informuje, że w dniu 2 grudnia 2011 roku, otrzymał postanowienie Sądu Rejonowego Poznań ? Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego z dnia 28 listopada 2011 roku w sprawie rejestracji zmian w Statucie Spółki przyjętych przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki w dniu 29 czerwca 2011 roku. Zakres zarejestrowanych zmian Statutu Spółki, o których mowa powyżej, Emitent przekazał w raporcie bieżącym nr 22/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku w sprawie zmian oraz przyjęcia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

| | MESSAGE (ENGLISH VERSION) | |
| --- | --- | --- |
| | Current Report No: 30/2011 Date of preparation: 02.12.2011 Short name of issuer: ENEA S.A. Subject: Registration of amendments to the Company's Statute Legal basis: Article 56 item 1(2) of the Act on Offerings – current and periodic information Content of report: Acting pursuant to § 38 item 1(2) of the Regulation of the Minister of Finance of 19 February 2009 on current and periodic information published by issuers of securities […], the Board of ENEA S.A. (Company) informs that on 2 December 2011 it received the decision of the Regional Court for Poznan - Nowe Miasto and Wilda in Poznan, VIII Economic Division of the National Court Register of 28 November 2011 concerning registration of amendments to the Company's Statute adopted by the Ordinary General Meeting of Shareholders of the Company on 29 June 2011. The Issuer presented the scope of the registered amendments to the Company's Statute mentioned above in the current report No. 22/2011 of 30 June 2011 concerning the amendments and adoption of the
uniform text of the Company's Statute. | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgv6cqv

| | | ENEA S.A. | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENEA | | Usługi inne (uin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 60-967 | | Poznań | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Nowowiejskiego | | 11 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48/061 856 1100 | | +48/061 856 1107 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | enea@enea.pl | | www.enea.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 777-00-20-640 | | 630139960 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-12-02 Hubert Rozpędek Członek Zarządu Hubert Rozpędek
2011-12-02 Piotr Koczorowski Prokurent Piotr Koczorowski

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dgv6cqv

Podziel się opinią

Share
dgv6cqv
dgv6cqv