Trwa ładowanie...
d3uclcm

ENERGOINSTAL S.A. - Ustanowienie hipoteki (2/2011)

ENERGOINSTAL S.A. - Ustanowienie hipoteki (2/2011)

Share
d3uclcm

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 2 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-01-19 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOINSTAL S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Ustanowienie hipoteki | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 24/2010 Zarząd ENERGOINSTAL S.A. informuje, że w dniu 18.01.2011r. wpłynęło do Spółki zawiadomienie z Sądu Rejonowego w Zawierciu V Wydział Ksiąg Wieczystych, o ustanowieniu hipoteki umownej kaucyjnej w wysokości 48.000.000zł, na rzecz Powszechnej Kasy Oszczędności Bank Polski Spółka Akcyjna Regionalny Oddział Korporacyjny w Katowicach z siedzibą w Warszawie, na nieruchomości ENERGOINSTAL S.A. dla której prowadzona jest księga wieczysta o numerach JG1J/00037540/3.Wpisu dokonano w dniu 4.01.2011r.Nieruchomość, na której ustanowiono hipotekę zlokalizowana jest w Piechowicach, składa się z działek gruntu oraz zabudowanych na tym terenie hal produkcyjnych.Powyższy wpis ustanowiono w celu zabezpieczenia spłaty wierzytelności głównej oraz prowizji i odsetek na rzecz PKO Bank Polski S.A., wynikającej z umowy kredytu w kwocie 40.000.000zł udzielonego w formie limitu kredytowego wielocelowego.Zabezpieczenie powyższego limitu wielocelowego stanowią hipoteki kaucyjne umowne na
nieruchomościach w Piechowicach i Porębie do łącznej wysokości 48.000.000zł.Informacja o wpisie na nieruchomości zlokalizowanej w Porębie została podana w komunikacie bieżącym nr 26/2010 z dnia 23.12.2010r.Wartość hipoteki ustanowionej na aktywach, przekracza 10% kapitałów własnych Emitenta. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uclcm

| | | ENERGOINSTAL SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOINSTAL S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-203 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Al. Roździeńskiego | | 188d | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 032 7357200 | | +48 032 7357257 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | energoinstal@energoinstal.pl | | www.energoinstal.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 6340128877 | | 271076705 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-01-19 Jarosław Więcek Wiceprezes Zarządu
2011-01-19 Michał Więcek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d3uclcm

Podziel się opinią

Share
d3uclcm
d3uclcm