Trwa ładowanie...
d4fkh4t

ENERGOPLD - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Energomontaż-Połud...

ENERGOPLD - Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Energomontaż-Południe S.A. (4/2012)

Share
d4fkh4t

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 4 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-20 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPLD | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie o przekroczeniu progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Energomontaż-Południe S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 70 pkt 1 Ustawy o ofercie - nabycie lub zbycie znacznego pakietu akcji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ENERGOMONTAŻ-POŁUDNIE S.A. (Spółka)
informuje iż w dniu 20 stycznia 2012 roku otrzymał od Pani Renaty Gasinowicz zawiadomienie o zwiększeniu stanu posiadania akcji Spółki powodującego przekroczenie progu 5% w ogólnej liczbie głosów w Spółce. Zgodnie z art. 69 ust. 1 pkt 1 ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych Pani Renata Gasinowicz poinformowała Spółkę, iż w związku z transakcjami nabycia łącznie 13.000 szt. akcji Spółki, rozliczonymi w Krajowym Depozycie Papierów Wartościowych w dniu 17.01.2012, posiada łącznie 3.550.525 szt. akcji Spółki co stanowi 5,003% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawnia do 3.550.525 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co stanowi 5,003% ogólnej liczby głosów. W dniu poprzedzającym transakcje nabycia Akcjonariuszka posiadała 3.537.525 szt. akcji Spółki co stanowiło 4,984% udziału w kapitale zakładowym Spółki i uprawniało do 3.537.525 głosów na Walnym Zgromadzeniu, co
stanowiło 4,984% ogólnej liczby głosów. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fkh4t

| | | ENERGOMONTAŻ - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPLD | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 40-951 | | Katowice | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | ul. Mickiewicza | | 15 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | (032) 200-82 37 | | (032) 258 65 22 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@energomontaz.pl | | www.energomontaz.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 634-013-54-81 | | 270649263 | | | |
| | | (NIP)
| | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-20 Bartosz Basa Osoba upoważniona Bartosz Basa

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4fkh4t

Podziel się opinią

Share
d4fkh4t
d4fkh4t