Trwa ładowanie...
di85q4k
espi

ENERGOPN - Złożenie wniosku o zawieszenie notowań Spółki (42/2010)

ENERGOPN - Złożenie wniosku o zawieszenie notowań Spółki (42/2010)
Share
di85q4k
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 42 / 2010
Data sporządzenia: 2010-12-30
Skrócona nazwa emitenta
ENERGOPN
Temat
Złożenie wniosku o zawieszenie notowań Spółki
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA z siedzibą w Warszawie przy ul. Przemysłowej 30, działając na podstawie art. 56 Ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych, w związku z par. 34 Regulaminu Giełdy informuje, iż w związku z planowanym na dzień 31 grudnia 2010 r. dokonaniem przez Krajowy Rejestr Sądowy wpisu połączenia spółek Polimex-Mostostal S.A. oraz ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA, które nastąpi zgodnie z art. 492 § 1 pkt 1 Ksh przez przeniesienie całego majątku ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA na Polimex-Mostostal S.A. oraz wykreśleniem z rejestru przedsiębiorców spółki ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA, w dniu 29 grudnia 2010 r. złożył w GPW w Warszawie S.A. wniosek o zawieszenie notowań akcji ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA z dniem 31 grudnia 2010 r.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ENERGOMONTAŻ-PÓŁNOC SA
(pełna nazwa emitenta)
ENERGOPN Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-450 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Przemysłowa 30
(ulica) (numer)
022 583 60 00 022 583 60 06
(telefon) (fax)
sekretariat@energomontaz.com.pl energomontaz.com.pl
(e-mail) (www)
526-030-03-97 011519601
(NIP) (REGON)
di85q4k

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2010-12-30 Włodzimierz Dyrka Prezes Zarządu
2010-12-30 Grzegorz Ostrowski Dyrektor d/s Finansowych - Prokurent

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

di85q4k

Podziel się opinią

Share
di85q4k
di85q4k