Trwa ładowanie...
d32qjvg

ENERGOPOL - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z ING Bankiem Śląskim S.A. (6/2012)

ENERGOPOL - Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z ING Bankiem Śląskim S.A. (6/2012)

Share
d32qjvg

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 6 | / | 2012 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2012-01-31 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ENERGOPOL | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawarcie aneksu do znaczącej umowy z ING Bankiem Śląskim S.A. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 5 Ustawy o ofercie - aktualizacja informacji | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W nawiązaniu do Raportu bieżącego nr 41/2011 z dnia 30 czerwca 2011 roku oraz Raportu bieżącego nr 50/2010 z dnia 16 lipca 2010 roku, Zarząd Spółki "Energopol-Południe" S.A. ("Spółka") informuje że w dniu 31 stycznia 2012 roku uzyskał informację o zawarciu z ING Bankiem Śląskim S.A. z siedzibą w Katowicach ("Bank") Aneksu do Umowy Wieloproduktowej. Przedmiotowy Aneks rozszerza Umowę Wieloproduktową o dodatkowy sublimit w wysokości 15.200.000 PLN z przeznaczeniem na gwarancję bankową z terminem ważności do 7 lat dla obsługi kontraktu "Budowa stopnia wodnego Malczyce". Zabezpieczenie limitu stanowi : - Weksel własny in blanco, - Cesja wierzytelności z kontraktów z tytułu umów handlowych zaakceptowanych przez Bank, na poziomie 120% kwoty wykorzystanego Limitu z Umowy Wieloproduktowej, - Oświadczenie Klienta o poddaniu się egzekucji zgodnie z Bankowym Tytułem Egzekucyjnym, - Pełnomocnictwo Klienta do rachunku bankowego w ING Banku Śląskim S.A., Dodatkowo zabezpieczenie sublimatu dla pokrycia gwarancji
bankowej stanowi do wysokości 30% wartości wystawionej gwarancji ? dowolnie Kaucja pieniężna i/lub poręczenie konsorcjanta i lub hipoteka kaucyjna. Pozostałe warunki umowy nie uległy zmianie i nie odbiegają od standardów rynkowych dla tego typu umów. Za kryterium znaczącej umowy przyjęto kapitały własne. | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32qjvg

| | | ENERGOPOL - POŁUDNIE SA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ENERGOPOL | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 41-208 | | Sosnowiec | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Jedności | | 2 | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | 032 294 40 11 | | 032 263 39 07 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | gielda@energopolpoludnie.eu | | www.energopolpoludnie.eu | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 644-001-18-38 | | 271122279 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-01-31 Jacek Taźbirek Prezes Zarządu
2012-01-31 Piotr Jakub Kwiatek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d32qjvg

Podziel się opinią

Share
d32qjvg
d32qjvg