Trwa ładowanie...
d2apwu7

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane ? budowa zespołu mieszkaniowo-usługow...

ERBUD S.A. - Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane ? budowa zespołu mieszkaniowo-usługowego "Nowe Bielany" w Warszawie (8/2013)

Share
d2apwu7

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 8 | / | 2013 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2013-02-28 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Podpisanie znaczącej umowy na roboty budowlane ? budowa zespołu mieszkaniowo-usługowego "Nowe Bielany" w Warszawie | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd Erbud S.A. informuje, że w dniu 27 lutego 2012 r. zawarł znaczącą umowę na wykonanie prac budowlanych na niżej opisanych warunkach: 1.Inwestor: GL I Spółka z o.o. Spółka komandytowa z siedzibą przy ul. Domaniewskiej 37 w Warszawie 2. Wartość kontraktu: 25.499.000,00 PLN netto plus należny podatek VAT; 3. Przedmiot kontraktu: budowa Zespołu mieszkaniowo-usługowego z garażem podziemnym "Nowe Bielany" w Warszawie w dzielnicy Bielany przy ul. Kasprowicza / Nocznickiego wraz z infrastrukturą i zagospodarowaniem terenu; etap 4 inwestycji i trzeci z kolei realizowany przez Erbud S.A. 4.Terminy realizacji: 16 miesięcy od dnia przekazania placu budowy, przewidywany termin rozpoczęcia prac ? marzec 2013 r., przewidywany termin zakończenia prac - czerwiec 2014 r., 5. Kary umowne: łączna wartość kar umownych nie może przekroczyć 10% wynagrodzenia umownego. Pozostałe warunki niniejszej umowy nie odbiegają od warunków rynkowych. Przewidywane przeroby w poszczególnych latach: 2013 r. - 10.499.000 PLN 2014 r. -
15.000.000 PLN | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2apwu7

| | | ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | |
| | | ERBUD S.A. | | Budownictwo (bud) | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | |
| | | Puławska | | 300A | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | |
| | | +48 22 548 70 00 | | +48 22 548 70 20 | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | |
| | | info@erbud.pl | | www.erbud.pl | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | |
| | | 879-017-22-53 | | 005728373 | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-02-28 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2apwu7

Podziel się opinią

Share
d2apwu7
d2apwu7