Trwa ładowanie...
d45sdtf
d45sdtf
espi

ERBUD S.A. - Sprzedaż akcji Emitneta przez osobę mająca dostep do informacji poufnych. (20/2013)

ERBUD S.A. - Sprzedaż akcji Emitneta przez osobę mająca dostep do informacji poufnych. (20/2013)
Share
d45sdtf
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 20 / 2013
Data sporządzenia: 2013-06-17
Skrócona nazwa emitenta
ERBUD S.A.
Temat
Sprzedaż akcji Emitneta przez osobę mająca dostep do informacji poufnych.
Podstawa prawna
Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych
Treść raportu:
W dniu 17 czerwca 2013 r. Zarząd Erbud S.A. otrzymał informację o dokonaniu transakcji zbycia akcji Emitenta przez osobę mającą dostęp do formacji poufnej - Prokurenta Erbud S.A. Zgodnie z powyższą informacją osoba powiązana zbyła następujące ilości akcji: w dniu 10 czerwca 2013 r. 798 sztuk po cenie 17,47 zł, 1.202 sztuk po cenie 17,44 zł, w dniu 11 czerwca 2013 r. 921 sztuk po cenie 17,50 zł w dniu 12 czerwca 2013 r. 2.000 sztuk po cenie 18,00 zł Łączna wartość transakcji: 4.921 sztuk akcji za kwotę 87.021,44zł. Akcje zbyto na rynku regulowanym. Osoba powiązana nie wyraziła zgody na publikację danych Osobowych.

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERBUD S.A. Budownictwo (bud)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
02-819 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Puławska 300A
(ulica) (numer)
022 545-88-81 022 545 88 82
(telefon) (fax)
info@erbud.pl www.erbud.pl
(e-mail) (www)
879-017-22-53 005728373
(NIP) (REGON)
d45sdtf

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2013-06-17 Dariusz Grzeszczak Jóżef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d45sdtf

Podziel się opinią

Share
d45sdtf
d45sdtf