Trwa ładowanie...
d4jfega

ERBUD S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie ...

ERBUD S.A. - Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ? zbycie akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę blisko związaną z osobą mającą dostęp do informacji poufnej ? Członkiem Zarządu ? Panem Dariuszem Grzeszczakiem (12/2015)

Share
d4jfega

| | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Raport bieżący nr | 12 | / | 2015 | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-01-14 | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERBUD S.A. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Zawiadomienie w trybie art. 160 ustawy z ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych ? zbycie akcji Erbud S.A. (Emitent) przez osobę blisko związaną z osobą mającą dostęp do informacji poufnej ? Członkiem Zarządu ? Panem Dariuszem Grzeszczakiem | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 160 ust 4 Ustawy o obrocie - informacja o transakcjach osób mających dostęp do informacji poufnych | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | W dniu 14 stycznia 2015 Emitent otrzymał informację o zbyciu akcji Emitenta przez osobę blisko związaną z osobą mającą dostęp do informacji poufnej ? Członkiem Zarządu ? Panem Dariuszem Grzeszczakiem tj. spółkę Juladal Investment Limited, spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, utworzoną i działającą zgodnie z prawem Republiki Cypru, z siedzibą w Larnace, Cypr, numer w rejestrze HE 183340 (?Juladal?) na rzecz Adler Properties Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (?Adler Properties?) 30.173 akcji Spółki, stanowiących 0,24% udziału w kapitale zakładowym Spółki, uprawniających do 30.173 głosów na walnym zgromadzeniu Spółki, co stanowi 0,24% głosów w ogólnej liczbie głosów na walnym zgromadzeniu Spółki. Do zbycia doszło w wyniku przeniesienia własności akcji Spółki przez Juladal na rzecz Adler Properties w ramach wydania majątku likwidacyjnego Juladal. Umowa przeniesienia własności akcji Erbud została zawarta w dniu 30 grudnia 2014 r. Tym samym Zarząd Erbud S.A. informuje, że w wyniku przeniesienia
30.173 akcji Erbud S.A. na rzecz Adler Properties Spółka Juladal Investment Limited nie posiada żadnych akcji Erbud S.A., a struktura akcjonariatu na dzień 13 stycznia 2015 roku jest następująca: Akcjonariat ERBUD SA STAN NA 13.01.2015 LP Wyszczególnienie Rodzaj Ilość posiadanych % w kapitale Liczba %udziału akcji akcji Emitena zakładowym głosów na WZA 1 Wolff & Müller Baubeteiligungen GmbH & Co. KG w tym Wolff & Müller Holding GmbH & Co. KG zwykłe 4 152 865 32,54% 4 152 865 32,54% 2 Juladal Investment Limited zwykłe 0 0,00% 0 0,00% 3 DGI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych kontrolowany przez Dariusza Grzeszczak zwykłe 2.136.260 16,74% 2.136.260 16,74% 4 Adler Properties Sp. z o.o. kontrolowana przez Józefa Zubelewicza zwykłe 712.087 5,58% 712.087 5,58% 5Aviva OFE Aviva BZ WBK zwykłe 1 183 146 9,27% 1 183 146 9,27% 6 ING OFE zwykłe 1 266 900 9,93% 1 266 900 9,93% 7Dariusz Grzeszczak zwykłe 773 900 6,06% 773 900 6,06% 8Józef Zubelewicz zwykłe 259.500 2,03% 259.500 2,03% 9 Free Float zwykłe 2
277.267 17,84% 2 277.267 17,84% Zarząd Emitenta podkreśla, że wyżej wymienione transakcje nie mają wpływu na podmiotową zmianę akcjonariatu ponieważ nowi akcjonariusze: DGI Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych oraz Adler Properties Sp. z o.o., tak samo jak akcjonariusz - Juladal Investment Limited, są odpowiednio kontrolowani przez Dariusza Grzeszczaka oraz Józefa Zubelewicza. Szczegółowe dane dotyczące transakcji wymagane rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 15 listopada 2005 r. w sprawie przekazywania i udostępniania informacji o niektórych transakcjach instrumentami finansowymi oraz zasad sporządzania i prowadzenia listy osób posiadających dostęp do określonych informacji poufnych stanowią Załącznik do niniejszego raportu. | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |
| | Załączniki | | | | | | | | | | |
| | Plik | Opis | | | | | | | | | |
| | Raport 12015 Juladal Adler zbycie reszty.pdf | Załącznik do raportu | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jfega

| | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | ERBUD SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | |
| | | ERBUD S.A. | | Budownictwo (bud) | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | |
| | | 02-819 | | Warszawa | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | |
| | | Puławska | | 300A | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | |
| | | 022 548-70-00 | | 022 548-70-20 | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | |
| | | info@erbud.pl | | www.erbud.pl | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | |
| | | 879-017-22-53 | | 005728373 | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-01-14 Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz Członek Zarządu Członek Zarządu Dariusz Grzeszczak Józef Zubelewicz

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d4jfega

Podziel się opinią

Share
d4jfega
d4jfega