Trwa ładowanie...
dg6df7p
dg6df7p
espi

ERG - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fianansowych za 2011 rok. (23/2011)

ERG - Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fianansowych za 2011 rok. (23/2011)
Share
dg6df7p

| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | Raport bieżący nr | 23 | / | 2011 | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2011-07-26 | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | |
| | ERG | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | |
| | Wybór podmiotu uprawnionego do badania sprawozdań fianansowych za 2011 rok. | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ERG S.A. informuje, że w dniu dzisiejszym otrzymał informację o podjęciu przez Radę Nadzorczę ERG S.A. uchwały w sprawie wyboru spółki BDO Sp. z o.o. (Warszawa, ul. Postępu 12) wpisanej na listę podmiotów uprawnionych do badania sprawozdań finansowych pod nr 3355, do przeprowadzenia badań i przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej za okres od dnia 1 stycznia 2011 roku do dnia 31 grudnia 2011 r. Spółka korzystała z usług BDO Sp. z o.o. w roku 2010 w zakresie badań i przeglądów sprawozdań finansowych Spółki i Grupy Kapitałowej. Wybór biegłego rewidenta przez Radę Nadzorczą ERG S.A. nastąpił zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami i normami zawodowymi. Podstawa prawna: § 5 ust. 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim (Dz.U. Nr 33,
poz. 259) | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERG SA
(pełna nazwa emitenta)
ERG Chemiczny (che)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
42-520 D?browa Górnicza
(kod pocztowy) (miejscowość)
Chemiczna 6
(ulica) (numer)
032 264 02 81 032 262 32 48
(telefon) (fax)
zts@erg.com.pl www.erg.com.pl
(e-mail) (www)
629-00-11-681 272242844
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2011-07-26 Marcin Agacki Prezes Zarządu
2011-07-26 Piotr Szewczyk Członek Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

dg6df7p

Podziel się opinią

Share
dg6df7p
dg6df7p