Trwa ładowanie...
d2ocm3c
espi

ERGIS - EUROFILMS S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ Ergis-Eurofilms S.A. w dniu 31 lipca 2012...

ERGIS - EUROFILMS S.A. - Treść uchwał podjętych na ZWZ Ergis-Eurofilms S.A. w dniu 31 lipca 2012 roku. (12/2012)
Share
d2ocm3c
KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO
Raport bieżący nr 12 / 2012
Data sporządzenia: 2012-08-01
Skrócona nazwa emitenta
ERGIS - EUROFILMS S.A.
Temat
Treść uchwał podjętych na ZWZ Ergis-Eurofilms S.A. w dniu 31 lipca 2012 roku.
Podstawa prawna
Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe
Treść raportu:
Zarząd Spółki ERGIS-EUROFILMS S.A. z siedzibą w Warszawie, podaje do wiadomości treść uchwał Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki ERGIS-EUROFILMS SA, podjętych w trakcie obrad Zgromadzenia, które odbyło się w dniu 31 lipca 2012 roku w Warszawie, wraz z liczbą akcji, z których oddano ważne głosy, procentowym udziałem tychże akcji w kapitale zakładowym, łączną liczbą ważnych głosów, w tym liczbą głosów "za", "przeciw" i "wstrzymujących się". Treść uchwał wraz z ww. informacjami przedstawiono w załączniku. Nie odstąpiono od rozpatrzenia któregokolwiek punktu porządku obrad Zgromadzenia. Żaden z akcjonariuszy biorących udział w Zgromadzeniu nie wniósł sprzeciwu w sprawie podejmowanych uchwał.
Załączniki
Plik Opis
Uchwały podjęte na ZWZ Ergis-Eurofilms w dniu 31 lipca 2012 r.pdf Uchwały podjete przez Zwyczajne Walne Zgromadzenie Ergis-Eurofilms S.A. w dniu 31 lipca 2012 roku

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

ERGIS - EUROFILMS SPÓŁKA AKCYJNA
(pełna nazwa emitenta)
ERGIS - EUROFILMS S.A. Przemysł inne (pin)
(skrócona nazwa emitenta) (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie)
00-349 Warszawa
(kod pocztowy) (miejscowość)
Tamka 16
(ulica) (numer)
022 828 04 10 022 828 04 14
(telefon) (fax)
sekretariat@ergis-eurofilms.eu www.ergis-eurofilms.eu
(e-mail) (www)
5730003999 150175921
(NIP) (REGON)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2012-08-01 Tadeusz Nowicki Prezes Zarządu
2012-08-01 Jan Polaczek Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2ocm3c

Podziel się opinią

Share
d2ocm3c
d2ocm3c