Trwa ładowanie...
d2esuvy

ES-SYSTEM S.A. - Powołanie członków zarządu ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję (15/2015)

ES-SYSTEM S.A. - Powołanie członków zarządu ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję (15/2015)

Share
d2esuvy

| | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | KOMISJA NADZORU FINANSOWEGO | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | | | Raport bieżący nr | 15 | / | 2015 | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Data sporządzenia: | 2015-05-08 | | | | | | | | | | |
| | Skrócona nazwa emitenta | | | | | | | | | | | |
| | ES-SYSTEM S.A. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Temat | | | | | | | | | | | |
| | Powołanie członków zarządu ES-SYSTEM S.A. na nową kadencję | | | | | | | | | | | |
| | Podstawa prawna | | | | | | | | | | | |
| | Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |
| | Treść raportu: | | | | | | | | | | | |
| | Zarząd ES-SYSTEM S.A. informuje, że Rada Nadzorcza Spółki na posiedzeniu w dniu 8 maja 2015 r., zgodnie z art. 14, ust. 2 Statutu Spółki, powołała na trzyletnią, VII kadencję: Pana Rafała Gawrylaka na Prezesa Zarządu Pana Mikołaja Wierzbickiego na Wiceprezesa Zarządu Pana Mirosława Butryna na Wiceprezesa Zarządu Pan Rafał Gawrylak (ur. 1975 r.) jest inżynierem, absolwentem studiów magisterskich na Politechnice Opolskiej. Studiował na Wydziale Mechanicznym, kierunek: Zarządzanie i Marketing, specjalność: Komputerowo zintegrowane systemy zarządzania produkcją. Posiada wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu projektami zwłaszcza w branży oświetleniowej, szerokie kompetencje w budowaniu i optymalizacji systemów produkcyjnych oraz w zakresie zarządzania jakością i łańcuchem dostaw. Sprawny menadżer oraz negocjator. Uczestniczył z powodzeniem w skomplikowanych negocjacjach handlowych w środowisku zróżnicowanym kulturowo. Doświadczenie zawodowe: 1999 - 2000 Tułowice S.A. - staż 2000 - 2006 Hella KG Hueck & Co.
Lighting Division - Inżynier ds. Systemów Produkcyjnych 2006 - 2011 ES-SYSTEM S.A. - Dyrektor Techniczny 2010 - 2012 ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. - Wiceprezes Zarządu 2012 - obecnie ES-SYSTEM NT Sp. z o.o. - Prezes Zarządu Od 1 stycznia 2015 Członek Zarządu ES-SYSTEM S.A. ds. Organizacji Produkcji. Jest akcjonariuszem Spółki ES-SYSTEM S.A. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Mikołaj Wierzbicki (ur. 1976 r.) jest absolwentem Wydziału Finansów i Rachunkowości PWSBiA w Warszawie, gdzie studiował w latach 1995-2000. Ukończył również studia podyplomowe - kurs doradców podatkowych w Szkole Głównej Administracji i Zarządzania w Warszawie. Poza kompetencjami z zakresu finansów, posiada doświadczenie w restrukturyzacji, zarządzaniu oraz prowadzeniu
negocjacji. Doświadczenie zawodowe: 2000 - 2003 Kredyt Bank S.A. I/O Katowice - inspektor bankowy; O/Regionalny Katowice - specjalista bankowy 2004 - 2006 Grupa Kopex - pracownik działu kontrolingu, kierownik Działu Finansowego, Zastępca Dyr. Finansowego ds. Grupy Kapitałowej Kopex S.A., a następnie powołany na stanowisko Wiceprezesa Zarządu spółki zależnej od KOPEX S.A. ? ZUT WAMAG S.A. I 2007 ? V 2008 Zastępca Dyr. Finansowego Zakładów Remontowych Energetyki S.A. VI 2008 - II 2010 Członek Zarządu ds. Finansowych Rafinerii Trzebinia S.A. III 2010 - II 2011 Członek Zarządu ds. Finansowych Orlen Gaz Sp. z o.o. III 2011 - II 2013 RUCH S.A. Dyrektor Administracyjny, następnie Dyrektor Biura Rozwoju Sieci Od III 2013 r. w ES-SYSTEM S.A. - Dyrektor Finansowy ds. Grupy Kapitałowej, od 2 października 2013 r. Wiceprezes Zarządu ds. Ekonomicznych. Poza przedsiębiorstwem Emitenta wykonuje działalność gospodarczą pod nazwą Fidelis Consulting Mikołaj Wierzbicki, która nie jest konkurencyjna w stosunku do działalności
wykonywanej w przedsiębiorstwie Emitenta. Nie uczestniczy w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, spółki osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej i nie uczestniczy w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu. Nie jest wpisany w rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Pan Mirosław Butryn (ur. 1957 r.) W roku 1983 r. ukończył Akademię Górniczo-Hutniczą na kierunku Mechanika. W czasie trwania kariery zawodowej Pan Butryn ukończył szereg kursów dla Audytorów Wewnętrznych Zintegrowanego Systemu Zarządzania wg norm ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 oraz OHSAS 18001:2007 oraz szkoleń z zakresu techniki świetlnej. W 2009 r. ukończył kurs dla kandydatów na członków rad nadzorczych spółek Skarbu Państwa. Doświadczenie zawodowe: 1982 - 1983 PIP ?INSTAL?, Kraków - inspektor przygotowania produkcji 1984 - 1989 PIP ?INSTAL?, Kraków - kierownik budowy, następnie kierownik zespołu budów 1989 - 1990 PIP ?INSTAL?, Polimex, Ardijah, Kuwejt - operator i
starszy operator stacji filtrów 1990 - 1993 Biuro Handlowo-Wdrożeniowe ES-SYSTEM ? handlowiec 1993 - 1997 ES-SYSTEM Centrum Techniki Oświetleniowej S.C. - Zastępca Dyrektora 1997 - 1999 ES-SYSTEM Centrum Techniki Oświetleniowej S.C. - Dyrektor Generalny 1999 ? 9 V 2012 ES-SYSTEM S.A. - Dyrektor Generalny, Pełnomocnik Zarządu ds. Zapewnienia Jakości. 2012 - 2015 Wiceprezes Zarządu ES-SYSTEM S.A. Pan Mirosław Butryn jest akcjonariuszem Spółki ES-SYSTEM S.A. Nie wykonuje żadnej działalności konkurencyjnej w stosunku do ES-SYSTEM S.A. i nie jest wpisany w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych, prowadzonym na podstawie ustawy o KRS. Podstawa prawna: Paragraf 5, ustęp 1, punkt 22 oraz paragraf 28 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 19 lutego 2009 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych, z późniejszymi zmianami. | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

MESSAGE (ENGLISH VERSION)

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ES-SYSTEM SPÓŁKA AKCYJNA | | | | | | | | | | | | | | |
| | | (pełna nazwa emitenta) | | | | | | | | | | | | | | |
| | | ES-SYSTEM S.A. | | Przemysł inne (pin) | | | | | | | | | | | | |
| | | (skrócona nazwa emitenta) | | (sektor wg. klasyfikacji GPW w W-wie) | | | | | | | | | | | | |
| | | 30-701 | | Kraków | | | | | | | | | | | | |
| | | (kod pocztowy)
| | (miejscowość) | | | | | | | | | | | | |
| | | Przemysłowa | | 2 | | | | | | | | | | | | |
| | | (ulica) | | (numer) | | | | | | | | | | | | |
| | | 12 6563633 | | 12 6563649 | | | | | | | | | | | | |
| | | (telefon) | | | (fax) | | | | | | | | | | | |
| | | essystem@essystem.pl | | www.essystem.pl | | | | | | | | | | | | |
| | | (e-mail) | | | (www) | | | | | | | | | | | |
| | | 6792551640 | | 351610904 | | | | | | | | | | | | |
| | | (NIP) | | | (REGON) | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ
Data Imię i Nazwisko Stanowisko/Funkcja Podpis
2015-05-08 Mirosław Butryn Mikołaj Wierzbicki Wiceprezes Zarządu Wiceprezes Zarządu

RAPORT BIEŻĄCY
MESSAGE (ENGLISH VERSION)
INFORMACJE O PODMIOCIE
PODPISY OSÓB REPREZENTUJĄCYCH SPÓŁKĘ

d2esuvy

Podziel się opinią

Share
d2esuvy
d2esuvy